Mzdy a personalistika – najdôležitejšie zmeny pre rok 2022

Vážení klienti,

radi by sme vás jednoduchou a stručnou formou informovali o zmenách a novinkách v mzdovom účtovníctve platných od 1. 1. 2022

Minimálna mzda 2022

Stáva sa už pravidlom, že minimálna mzda sa z roka na rok zvyšuje, avšak výška sa vždy líši. Nie je to inak ani v roku 2022. Doposiaľ najvyššie zvýšenie a nárast nastal v r. 2019, kde sa minimálne mzda zvýšila o 60€, naopak najnižšie zo sledovaného obdobia nastalo v r. 2011 o 9,3€. V r. 2022 sa zo súčasných 623€ zvýši o 23€ teda na 646€. Hodinová mzda vzrastie  o 0,133 € zo súčasných 3,580€ na 3,713€.

Vývoj minimálnej mzdy od 2010 – 2022
Rok Minimálna mzda
mesačná hodinová
2010307,70 €1,768 €
2011317,00 €1,822 €
2012327,00 €1,880 €
2013337,00 €1,941 €
2014352,00 €2,023 €
2015380,00 €2,184 €
2016405,00 €2,328 €
2017435,00 €2,500 €
2018480,00 €2,759 €
2019520,00 €2,989 €
2020580,00 €3,333 €
2021623,00 €3,580 €
2022646,00 €3,713 €
Zdroj: https://kurz-euro.zones.sk/minimalna-mzda

Zrážky zo mzdy 2022

Dňa 20. 10. 2021 schválila vláda Slovenskej republiky návrh nariadenia č. 390/2021 Z. z., ktorého cieľom bolo upraviť spomínaný rozsah zrážok zo mzdy a iných príjmov v exekúcii tak, aby suma, ktorá sa nesmie zraziť dlžníkovi zo mzdy zohľadňovala vysoký rast životných nákladov alebo prípadné negatívne dopady pandémie COVID-19 na finančnú stabilitu obyvateľstva.

Suma, na ktorú nie je možné siahnuť, upravuje Exekučný poriadok, ako aj nariadenie č. 268/2016 Z. z. označuje ako základnú sumu. Jej výška bola doposiaľ stanovená výškou životného minima na dospelú fyzickú osôb, ktorá je do 30.6.2022 vo výške 218,06€ , na ďalšiu posudzovanú osobu 152,12€ a na neplnoleté dieťa 99,56€.

Rast životných nákladov však spôsobil potrebu základnú sumu zvýšiť, a to na 140 % sumy životného minima.
Za obdobie jún až december 2021 môže zamestnávateľ ponechať zamestnancovi sumu 218,06€ avšak od januára 2022 musí ponechať 305,28€.

Zdroj: https://www.podnikajte.sk/vymahanie-pohladavok/zrazky-zo-mzdy-a-exekucne-zrazky-2022 ©Podnikajte.sk

Stravovanie zamestnancov 2022

Stravovanie zamestnancov prešlo v tomto roku výraznými zmenami s platnosťou od januára 2022. Zamestnanci budú mať po novom na výber buď stravné lístky alebo hotovosť. Zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v zariadení iného zamestnávateľa, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi stravnými lístkami  alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Svoje rozhodnutie môže zamestnanec zmeniť až po dvanástich mesiacoch. Avšak podľa  §152 ods. 6 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť finančný príspevok na stravovanie.

Pri pracovnej ceste v trvaní od 5 až 12 hodín je max. hodnota stravného 5,10€ . Táto hodnota je základom pre výpočet minimálnej hodnoty gastrolístka a finančného príspevku.

Platí pravidlo, že či už zamestnávateľ poskytuje stravu formou teplého hlavného jedla alebo gastrolístka, tak aj suma finančného príspevku na stravovanie musí byť rovnaká pre všetkých zamestnancov.

Gastrolístok

 Minimálna hodnota gastrolístka musí byť 3,83 €.

T.j. minimálne 75% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste od 5 – 12 hodín t.j. 5,10€ (75%)

Zamestnávateľ bude prispievať od 1. januára 2022 na gastrolístok sumou:

  • Najmenej 55 % ceny gastrolístka (pri najnižšej možnej hodnote gastrolístka 3,83 eura je to najmenej 2,11 eura
  • Najviac 2,81 eura (5,10€*55%).

V prípade stravného lístku v minimálnej sume 3,83 € si môže zamestnávateľ zahrnúť do daňových výdavkov 55 % stravného lístku, a teda 2,11 € max. 2,81€.

Finančný príspevok na stravovanie

Podľa § 152 ods. 8 Zákonníka práce , ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom formou teplého jedla ani formou gastrolístka, suma finančného príspevku na stravovanie je taká istá ako pri gastrolístku:

  • Najmenej 55 % ceny gastrolístka (pri najnižšej možnej hodnote gastrolístka 3,83 eura je to najmenej 2,11 eura
  • Najviac 2,81 eura.

Príspevok zo sociálneho fondu, ktorý zamestnávatelia využívajú na úhradu stravných lístkov nie je limitovaný.

Oslobodenie od dane a odvodov

Novelou zákona sa od dane z príjmov oslobodzujú, pre všetky formy zabezpečovania stravy resp. finančného príspevku pre zamestnancov, najviac do výšky 2,81€.

T.j. Ak zamestnancom, zamestnávateľ prispieva na niektorú z foriem poskytnutia stravy viac ako ustanovuje zákon (aj zo sociálneho fondu), zamestnancovi sa z rozdielu odvedie daň a odvody.

Zdroj: https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/1-stravovanie-zamestnancov.htm

V prípade potreby bližšieho objasnenia problematiky, sme vám k dispozícii.

Neváhajte nás kontaktovať.

Autori

Milan Černák

Managing Partner RSM SK
Zobraziť detail