Novinky v mzdovom účtovníctve pre rok 2021

Vážení klienti,

radi by sme Vás jednoduchou a stručnou formou informovali o zmenách a novinkách v mzdovom účtovníctve platných od 1.1. 2021.

ZMENY V PRACOVNO – PRÁVNEJ OBLASTI

Zvýšenie minimálnej mzdy

 • Minimálna mzda pre rok 2021:
 • 623,00 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
 • 3,580 € za každú hodinu pri pracovnom čase 40hod/týždeň a pre dohodárov
 • 3,695 € za každú hodinu pri pracovnom čase 38,75hod/týždeň
 • 3,819 € za každú hodinu pri pracovnom čase 37,50 hod/týždeň

Sadzby minimálnych mzdových nárokov

Minimálne mzdové nároky sa nepočítajú koeficientom, ale sú navýšené pevnou sumou.

Příplatky v roku 2021

Od 1.1. 2021 Novelou Zákonníka práce sa mení výška príplatkov, a to nasledovne:

Mzdové príplatky od 1. 1. 2021, ktoré sú stanovené pevnou sumou (sadzba za hodinu)

Mzdové príplatky od 1. 1. 2021, ktoré sú stanovené %tuálnou sumou

Príplatok za prácu vo sviatok

 • Pracovná zmluva – 100 % priemerného hod. zárobku
 • Dohoda vykonávaná mimo PP – 100 % z min. hod. mzdy = 3,580 €

Štátny sviatok – 28. október

Od r. 2021 pribudne 1 deň štátneho sviatku, avšak podľa Zákonníka práce sa tento deň nepovažuje za deň pracovného pokoja ani za sviatok.

Zmeny v daňovej oblasti –  týkajúce sa závislej činnosti

Nezdaniteľná časť na danovníka

 • Pri výpočte preddavkov na daň (závislá činnosť) je počas roka 2021 nezdaniteľná časť (pripadajúca na mesiac) suma 375,95 €

Daňový bonus na dieťa

Obdobie od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021:

 • 46,44 mesačne na jedno dieťa vo veku do 6 rokov (posledný krát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov)
 • 23,22 € mesačne na jedno dieťa vo veku od 6 rokov

 Obdobie od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021:

 • 46,44 mesačne na jedno dieťa vo veku do 6 rokov (posledný krát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov)
 • 39,47 mesačne na jedno dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov (posledný krát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov)
 • 23,22 € mesačne na jedno dieťa vo veku od 15 rokov

Sociálne poistenie

Mení sa maximálny vymeriavací základ pre nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie, príspevok do rezervného fondu, a to na sumu: 7 644 €

Úrazové a zdravotné poistenie nemajú stanovený limit pre maximálny vymeriavací základ.

Ošetrovné

 • Doba ošetrovného sa od 4. 2021 predlžuje na 14 kalendárnych dní.

V prípade potreby bližšieho objasnenia problematiky, sme Vám k dispozícii.

Neváhajte nás kontaktovať.

 

 

 

Autori

Milan Černák

Managing Partner RSM SK
Zobraziť detail