Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely spracovánia záujmu o naše služby

Súhlasím, aby mi spoločnosť RSM SK a.s., so sídlom Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 44152841  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel sro, vložka č. 52634/B (ďálej len „RSM“), spracovala moju požiadavku a zaniesla jej dáta do informačných systémov.

Súhlasím, aby pre tento účel RSM spracovala tieto moje osobné údaje:

    • meno a priezvisko
    • názov spoločnosti, ktorú zastupujem
    • e-mail
    • telefón
    • životopis pri záujmu o pracovnú pozíciu

Svoj súhlas udeľujem na dobu neurčitú, resp. do odvolania súhlasu. Rozumiem, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať, a to odhlásením v každom newsletteri, oznámením zaslaným na adresu sídla RSM alebo na emailovú adresu 

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte:

a) práva na prístup k osobným údajom, tj. právo získať od RSM informáciu, či a aké osobné údaje spracováva;
b) práva na opravu a výmaz osobných údajov v stanovených prípadoch;
c) práva na obmedzenie spracovania;
d) práva vzniesť námietku proti spracovaniu;
e) práva obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade porušenia našich povinností pri spracovaní osobných údajov

Ďalej beriem na vedomie, že spracovanie osobných údajov je vykonávané RSM, osobné údaje však pre RSM môžu spracovávať tiež ďalšie osoby (spracovatelia, napr. poskytovatelia služieb MailChimp, Google, Microsoft), ktorým tak budú moje osobné údaje sprístupnené. Spracovatelia RSM uplatňujú dostatočné opatrenia pre ochranu vašich osobných údajov. Dáta sú uložené v EU alebo v tretích krajinách, ktoré sú súčásťou iniciatívy Privacy Shield.

Súhlasím s tým, že pri odoslaní kontaktného formulára bude spustená služba Google Invisible reCAPTCHA, ktorá overí, že nie ste robot. Odoslaním súhlasíte aj so zásadami ochrany súkromia a zmluvnými podmienkami spoločnosti Google