Slovakia
Jazyky

Náš tím

Kto chce zapaľovať, musí horieť

Vždy záleží na ľuďoch. Kľúč ku každému členovi nášho tímu je odbornosť a ľudská vyzretosť. Skúsenosti sú neoceniteľné, ak chcete stopercentnú kvalitu. Náš tím je podmienkou vašej spokojnosti zo spolupráce. Chceme vám byť inšpiráciou a pomocnou rukou. A vždy s úsmevom.

Monika Marečková

Managing Partnerka

E-mail: monika.mareckova@rsm.cz
Mobil: +420 602 480 018

 

Monika Marečková je riadiacou partnerkou RSM v Českej republike a na Slovensku (RSM CZ & SK), kam nastúpila v roku 2006 ako vedúca oddelenia Corporate Finance. Vďaka jej vedeniu sa spoločnosť zväčšila takmer trojnásobne. V dôsledku niekoľkých nedávnych akvizícií sa RSM CZ & SK stala jednou z najväčších poradenských firiem na trhu zamestnávajúcich okolo 250 odborníkov v piatich kanceláriách.

Monika má viac ako 25 rokov skúseností v odbore a je expertkou na fúzie a akvizície (M&A), podnikové financie, manažérske poradenstvo a transakčné poradenstvo. Pre svoje rozsiahle portfólio významných klientov úspešne realizovala nespočetne veľa projektov v oblasti M&A, financovania, refinancovania a reštrukturalizácií. Má značné skúsenosti s prácou s veľkými a so strednými spoločnosťami, domácimi aj medzinárodnými, ktorým pomáha v rozvoji a dosahovaní strategických zámerov a cieľov.

V roku 2021 bola vďaka svojim dlhodobým skúsenostiam a hlbokým obchodným vedomostiam menovaná za znalkyňu v oblasti oceňovania na Ministerstve spravodlivosti Českej republiky. Počas svojej kariéry získala čestný titul „LADY PRO 2003“ a v rokoch 2015 – 2017 bola opakovane zaradená medzi TOP 25 žien českého biznisu.


Milan Černák

Managing Partner Slovakia

E-mail: milan.cernak@rsmsk.sk
Mobil: +421 905 984 161

 

Milan Černák vyštudoval daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave v roku 2005 a odvtedy sa tejto oblasti naplno venuje. Pôsobil ako konzultant v poradenskej a advokátskej kancelárii a po získaní licencie SKDP v roku 2010 založil vlastnú kanceláriu LEON Advisory Group, ktorú úspešne viedol až do jej zlúčenia s RSM. Milan počas svojej praxe sprevádzal mnoho zahraničných investorov na slovenskom trhu či už založením nových spoločností alebo akvizíciou usadených rezidentov. Zastrešoval významné korporátne transakcie v oblasti potravinárskej výroby ako i automotive a práve zahraničné akvizície sa stali jeho špecializáciou. Milan pravidelne prednášal daňovú problematiku v Drážďanoch a Frankfurte a na rôznych komerčných fórach (INPACT, AGN a Audittrust). Aktuálne vedie slovenskú pobočku RSM ako managing partner, hovorí plynule nemecky a anglicky.


Lenka Zdražilová

Head of Transaction Advisory Services

E-mail: lenka.zdrazilova@rsmsk.sk
Tel.: +420 724 021 762

 

Lenka Zdražilová má dlhoročné skúsenosti v oblasti controllingu, účtovníctva a daňovej problematiky. V roku 2003 získala medzinárodný certifikát IES – Daňový profesionál. Lenka v súčasnosti pôsobí v RSM CZ na pozícii vedúcej transakčného oddelenia. Špecializuje sa na finančné due diligencia, akvizície a transakčné poradenstvo, koordináciu a riadenie projektov fúzií a rozdelenie a zabezpečenie bankového financovania. Lenka sa v RSM CZ podieľala na projektoch pre spoločnosti CIMEX, CS Cargo, ČEZ, Segro Slovakia, ING Bank, Agrowest, JCDecaux, TEDOM, Otavskej strojárne, UNIPETROL, IMMOTEL, Partners, EPG Varyada Karlovy Vary, ELEKTRO WORLD a INVIA. Počas šiestich rokov tiež pôsobila v spoločnosti CIMEX INVEST, jednej z najväčších investičných spoločností v Českej republike. Ako daňový špecialista sa zameriavala na projekty fúzií a reštrukturalizácií niekoľkých významných spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu a na oblasť transferových cien. Ako senior controller bola zodpovedná okrem iného za controlling 25 dcérskych spoločností, finančné analýzy a reportovanie vedenia materskej spoločnosti. Lenka hovorí anglicky.


Anna Pačesová

Head of Corporate Services

E-mail: anna.pacesova@rsmsk.sk
Tel.: +420 730 584 901

 

Anna Pačesová pôsobí v RSM CZ & SK od roku 2019, kde začínala ako konzultant oddelenia Corporate Services. V súčasnosti zastáva pozíciu Head of Corporate Services a poskytuje zázemie a podporu v oblasti korporátneho práva, administratívy a súvisiacich služieb predovšetkým pre zahraničné spoločnosti pri ich podnikaní na Slovenskom, Českom i Európskom trhu. Anna Pačesová vyštudovala Právnickú fakultu na Karlově Univerzitě v Prahe, kde sa zameriavala predovšetkým na právo obchodných korporácii. V rámci zahraničného štúdia pôsobila na právnickej fakulte University of Helsinki vo Fínsku so zameraním na právo medzinárodného obchodu, Európske právo a mimosúdne riešenie sporov. Právnickej praxi sa Anna venovala už počas štúdia a po jeho skončení absolvovala kratšiu koncipientskú prax so zameraním na obchodné právo. Anna komunikuje plynule v anglickom jazyku.


Jiřina Kovaříková

Head of Payroll

E-mail: jirina.kovarikova@rsmsk.sk
Tel.: +420 731 193 980

 

Jiřina Kovaříková má viac než 20 rokov skúseností v oblasti miezd. V spoločnosti RSM CZ pôsobila od roku 1998 na pozícii senior účtovník a následne na pozícii manažéra mzdového outsourcingu. V roku 2010 bola menovaná za vedúcu mzdového oddelenia. Počas svojho pôsobenia v spoločnosti RSM CZ získala rozsiahle skúsenosti pri práci na projektoch pre celý rad klientov, za ktoré menujme napr. AT&T Global Network Services Czech Republic s.r.o., SUSE LINUX, s.r.o., Anheuser-Busch InBev Czech s.r.o., TomTom Sales B. V., organizačná zložka. Jiřina absolvovala obchodnú akadémiu so zameraním na ekonómiu a účtovníctvo. Úspešne absolvovala systém certifikácie vo zväze účtovníkov a získala takisto medzinárodný certifikát IES.


Lenka Černohubá

Head of Accounting

E-mail: lenka.cernohuba@rsmsk.sk
Tel.: +420 720 950 546

 

Lenka Černohubá má viac než desať rokov skúseností v oblasti účtovníctva, účtovných uzávierok, reportingu, ďalej aj v oblasti daní. Lenka začínala v RSM CZ na pozícii účtovníčka a jej náplňou práce bolo spracovanie účtovníctva pre tuzemských a zahraničných klientov vrátane reportingu a účtovných uzávierok. Onedlho sa stala supervízorkou účtovného tímu v Pardubiciach a od júla 2020 vedie oddelenie účtovného outsourcingu RSM CZ. Venuje sa najmä koordinácii a riadeniu projektov, účtovným uzávierkam tak podľa českých účtovných štandardov, ako aj IFRS. Medzi jej klientov sa radia spoločnosti z odvetvia maloobchodného predaja, IT, logistiky, poradenstva a i. Na začiatku svojej kariéry pracovala šesť rokov ako financial controller, keď bola zodpovedná za controlling, finančné analýzy a reporting vedenia spoločnosti. Počas ďalších štyroch rokov získala skúsenosti v spoločnosti East Bohemian Airport a.s., kde viedla účtovné oddelenie a bola zodpovedná za účtovníctvo, štatutárny audit, reporting a finančné analýzy pre vedenie spoločnosti a akcionárov. Ako hlavná účtovníčka pôsobila aj v dvoch logistických spoločnostiach. Lenka vyštudovala Vysokú školu technickú v Brne, podnikateľskú fakultu. Jej hlavným odborom bolo účtovníctvo a daňové poradenstvo. Lenka rozpráva anglicky.


Rudolf Hájek

Senior Manager

E-mail: rudolf.hajek@rsmsk.sk
Mobil: +420 739 609 022

 

Rudolf Hájek je senior manažér v znaleckej kancelárii RSM CZ s viac než 15 rokmi skúseností v oblasti oceňovania spoločností, oceňovania na účely súdnych sporov, prevodných cien (transfer pricing), Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva (IFRS) a na oceňovanie širokého rozsahu nehmotných aktív. Viedol stovky projektov pre významné české aj medzinárodné skupiny (ČEZ, CPI Group, AVG Technologies Group), v oblasti prevodných cien sa zaoberal napr. posúdením vzťahov v skupine Českého aeroholdingu. V oblasti súdnych sporov vyčísľoval škody nielen na úrovni hodnoty spoločností (akcií), ale aj v súvislosti so špecifickými projektmi, napr. v energetickom a potravinárskom priemysle či IP projektoch. Pred nástupom do RSM CZ pôsobil ako finančný analytik v Komisii pre cenné papiere a neskôr ako analytik v Českej exportnej banke. Rudolf je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Prahe, kde takisto v obmedzenej miere prednáša ako externista. Rudolf hovorí plynulo anglicky.


 

Tomáš Janeček

Managing Partner RSM Technology CZ & Senior ERP Consultant

E-mail: tomas.janecek@rsmsk.sk
Mobil: +420 777 977 987

Tomáš je senior ERP konzultant a projektový manažér s viac než pätnásťročnými profesijnými skúsenosťami. Tomáš pracoval pre PWC a IBM a neskôr sa stal nezávislým konzultantom. V roku 2007 spolu založil konzultačnú spoločnosť ARC Consulting Czech Republic, kde pôsobil ako riaditeľ a konateľ. Má skúsenosti s všetkými fázami softwarovej implementácie, od štúdií uskutočniteľnosti, návrhov procesov, vývoja softwaru k implementácii a podpore. Pracoval pre radu úspešných klientov vrátane Ahold Central Europe, Komerční banka, Radio Free Europe, český Telecom, bulharský Telecom a ďalších. V RSM Technology sa špecializuje na NetSuite, PeopleSoft finance, ľudské zdroje a riadenie dodávateľských reťazcov.


 

Zdeno Dubnička

Head of NetSuite

E-mail: zdeno.dubnicka@rsmsk.sk
Mobil: +420 607 549 366

Zdeno je Head of NetSuite s rozsiahlymi medzinárodnými skúsenosťami s implementáciami a customizáciami cloudových ERP systémov. V súčasnej dobe vedie tím funkčných a technických konzultantov, ktorí dodávajú cloudové ERP riešenie Oracle NetSuite. Má silné technické zázemie, ktoré získal dlhoročnou praxou NetSuite vývojárov, je orientovaný na riešenie problémov a dosiahnutie požadovaných cieľov. Manažérske schopnosti získal vedením technického tímu RSM Technology CZ. Okrem funkcie technického architekta vedie aj väčšie projekty ako projektový manažér, kde dohliada na včasnú dodávku a splnenie požiadaviek klienta. Zdeno vyštudoval odbor Informatika na Prevádzkovo Ekonomickej Fakulte Českej Poľnohospodárskej Univerzity v Prahe.v.


Zuzana Kubíková

Head of Management Consulting

E-mail: zuzana.kubikova@rsm.cz
Mobil: +420 731 408 920

 

Zuzana je Head of Management Consulting s medzinárodnou skúsenosťou s dizajnom a mappingom procesov, s projektmi zameranými na automatizáciu a vylepšovanie obchodu, navrhovaním finančných procesov a reportingom, cloudových ERP implementácií, architektúrou riešení. K jej ďalším odborným znalostiam patrí SOX a interné kontroly. V RSM Technology pracuje Zuzana v poradenskom tíme zameranom na lokálne i medzinárodné projekty zlepšovania procesov a NetSuite implementáciu. Zuzana taktiež získala certifikáty NetSuite Financial User a payroll a double-entry accounting. Je absolventkou univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenbergu v Nemecku a tiež Vysokej školy ekonomickej v Bratislave na Slovensku. Jej rodným jazykom je slovenčina, hovorí aj plynule anglicky a nemecky.


Marta Rosová

Head of Software division Nugget SW

E-mail: marta.rosova@rsm.cz
Mobil: +420 702 035 541

 

Marta Rosová vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Prahe, odbor Financie a účtovníctvo, a dvojročný postgraduálny kurz zameraný na oceňovanie podnikov na Inštitúte oceňovania majetku v Prahe. Vďaka svojim pracovným úspechom bola zaradená medzi významných absolventov Vysokej školy ekonomickej Fakulty financií a účtovníctva. Marta pre spoločnosť RSM CZ pracovala už v rokoch 2000-2012. Za dobu jej pôsobenia vybudovala najväčší a najrešpektovanejší znalecký ústav v Českej republike. Medzi najväčších klientov, pre ktorých Marta na pozícii manažéra znaleckého ústavu pracovala, patria skupiny spoločností ČEZ, PPF, J&T alebo CPI. V roku 2012 počas materskej dovolenky založila Marta spoločnosť FreshFlow Systems, ktorá vyvíja webovú a mobilnú aplikáciu na riadenie obchodných aktivít a vyťažovanie klientskych kmeňov v obchodných sieťach. Systém dnes používajú tisíce obchodníkov najmä vo finančne poradenskom a poisťovacom sektore, a to ako na českom, tak aj slovenskom trhu. Svoje bohaté skúsenosti z oblasti softvérových riešení poskytovaných veľkým korporátnym klientom uplatňuje Marta teraz opäť v rámci RSM Payroll Solutions CZ ako Head of Nugget Department. Medzi klientov, ktorí používajú systém Nugget na spracovanie miezd svojich zamestnancov patria napr. spoločnosti IBM, Plzeňský prazdroj, MALL.CZ alebo JYSK. Marta hovorí plynule anglicky.


Karel Fišnar

Head of Cloud Solution & Services

E-mail: karel.fisnar@rsmsk.sk
Mobil: + 420 602 614 817

 

Karel nastúpil do spoločnosti v roku 2001 ako operátor helpdesku. Potom pracoval ako co-manager celého centra podpory, pod ktorým, mimo iného, spadá i helpdesk. Od roku 2008 je riaditeľ Cloudových riešení pre firmy, ktoré RSM Infinity poskytuje. Karel sa podieľal na projektoch implementácie IT napríklad pre spoločnosti Kaufland CZ & SK, Čedok, Ahold retail CZ, a na cloudovom riešení pre spoločnosť RSM SK. Hovorí po anglicky.


Petr Odvárka

Senior System Specialist

E-mail: petr.odvarka@rsmsk.sk
Mobil: +420 602 412 993

 

Petr vyštudoval České vysoké učení technické, odbor automatizované systémy riadenia. Svoju kariéru začal ako technik prepojenia podpory serverov LAN, najskôr pre spoločnosť Themos, potom pre DB. V spoločnosti RSM Infinity Petr pracuje od roku 1992. V súčasnosti má na starosti predpredajnú a predajnú podporu komunikácií, je systémový špecialista a vedúci oddelenia Sieťové infraštruktúry. Petr je expert na vývoj aplikácií pre správu, dohľad a management sietí a systémov. Podieľal sa napríklad na designe a implementácii podpory LAN a WiFi pre Ahold ČR, Čedok a na ďalších projektoch napríklad pre spoločnosti Tatra, Živnostenská banka a Pojišťovna České spořitelny.


Martin Stránský

Head of Business Applications & Senior Microsoft Dynamics NAV Consultant

E-mail: martin.stransky@rsm.cz
Mobil: +420 602 326 794

 

Martin Stránský pracoval před nástupem do RSM CZ jako vedoucí oddělení informatiky a manažer kvality ve výrobní firmě. Do naší společnosti nastoupil v roce 2009 jako konzultant oddělení Implementace Navision. Od svého nástupu pracoval na významném projektu Microsoftu pro Vězeňskou službu České republiky, který má na starost dodnes. Podílel se na několika dalších implementacích Navision, např. pro společnosti VaK Hodonín a.s. nebo MJM Litovel a.s. Od roku 2013 vykonával funkci Vedoucího projektu, následně pod sebe převzal řízení všech komerčních projektu divize podnikových aplikací včetně servisu. Od roku 2018 je manažerem divize podnikových aplikací. Hovoří anglicky.


Martin Zeman

Head of IT Infrastructure & Logistic

E-mail: martin.zeman@rsm.cz
Mobil: +420 602 326 791

 

Martin Zeman má viac ako 20 rokov skúseností v oblasti IT a obchodu. V RSM CZ pôsobí od roku 1998 v obchodnom oddelení IT služieb. Od roku 2000 vystriedal manažérske pozície v oblasti obchodu, IT a Sieťovej infraštruktúry. Na konci septembra 2019 bol menovaný novým vedúcim oddelenia IT infraštruktúry RSM CZ. Martin sa dlhodobo stará o kľúčových zákazníkov, vedenie projektov, správu zmluvných vzťahov, ako aj vzťah s kľúčovými ITC výrobcami vrátane príslušných procesov. Medzi jeho významných klientov patria významné spoločnosti z oblasti maloobchodu, bankovníctva a farmácie. Martin vyštudoval České vysoké vzdelávanie technické, Fakultu elektrotechnickú, odbory Mikroelektronika a Ekonomika a riadenie.

Môžeme vám pomôcť?

Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 233 006 260 alebo nám pošlite nezáväzný dopyt:

dopyt@rsmsk.sk