Due diligence a jeho využitie

Prednedávnom sme v newsletteri načrtli tému due diligence, povedali sme si však len tie najzákladnejšie veci. Poďme sa pozrieť bližšie, k čomu sa dá vlastne využiť:
  • Zamýšľam kúpiť či predať. Na tomto príklade sme minule stručne popísali, ako due diligence prebieha. Z našej praxe je to tiež najobvyklejšie zadanie klientov. A sme za to radi, pretože due diligence pri kúpe alebo predaji firmy vedie k zvýšeniu informovanosti klienta, čo uľahčuje jeho rozhodovanie a vedie k zníženiu rizika. V neposlednom rade môže poslúžiť i k identifikácii možných zlepšení do budúcnosti (po prevzatí) a tým pádom i k zvýšeniu konkurencieschopnosti.
  • Nemusí ísť vždy o predaj/kúpu celej firmy (tzv. share deal), môže ísť len o majetok aktuálne vlastnený nejakou spoločnosťou (tzv. asset deal).
  • Potrebujem financovanie. Vykonanie due diligence môže byť takisto jednou z podmienok financujúcej spoločnosti pre poskytnutie zdrojov (napr. pri refinancovaní či investovaní). Je pochopiteľné, že financujúci partner chce mať informácie o tom, či je pre neho bezpečné poskytnúť zdroje na tú či onú aktivitu svojho klienta či potenciálneho klienta. Správa z vyhotoveného due diligence môže na prípadné riziká upozorniť.
  • Overujem. Príklad: štátna správa overuje, či ňou financovaná príspevková organizácia dobre hospodári so zverenými zdrojmi, či nedochádza k plytvaniu či zameraniu sa na vedľajšie aktivity, ku ktorým nebola zriadená.
Ak si myslíte, že vaša transakcia nie je dosť veľká na due diligence, dávajte pozor. Rozsah preverovaných skutočností si totiž môžete určiť Vy sami a do značnej miery tak ovplyvniť nákladnosť tohto procesu. Ako pri nedávnom seminári na tému M&A spomenula Monika Marečková, Managing Partner RSM Consulting SK, i reporty k due diligence prešli zmenami: sú stručnejšie, cielené najmä na informácie o rizikových oblastiach. V priebehu due diligence nie je možné postupovať podľa šablóny. Každé due diligence vyžaduje individuálny prístup zacielený najmä na potreby klienta. Tento proces často krát nebýva ľahký a základom úspechu je v tomto prípade jasná komunikácia. Nielen medzi poradcom a cieľovou spoločnosťou, ale aj medzi poradcom a klientom. Nabudúce sa na proces due diligence opäť pozrieme z inej perspektívy. V prípade, ak by ste mali k oblasti due diligence nejaké otázky alebo by ste radi využili naše služby, neváhajte sa na nás obrátiť.