Nákup systému ERP. Prečo by ste ho mali mať aj vy?

Čo je ERP?

Systémy plánovania podnikových zdrojov (z anglického ERP alebo Enterprise Resource Planning) sa začínajú spoločnou databázou obsahujúcou informácie, ktoré každá firma potrebuje na zvládnutie svojich základných procesov – od účtovníctva a financií cez sklady, zásoby a výrobu až po spracovanie objednávok a riadenie ľudských zdrojov. Na základe týchto dát potom systémy ERP pridávajú rôzne moduly na automatizáciu a integráciu pracovných tokov, sledovanie a analýzu operácií a podporu rýchlejšieho a rozumnejšieho rozhodovania.

Prečo by ste si mali zaobstarať ERP systém?

Dôvody, prečo si zaobstarať ERP systém, sú rôzne. Niektoré firmy napríklad zistia, že ich aktuálne systémy im neumožňujú spracovávať procesy jednoduchým spôsobom (alebo vôbec). Napríklad účtovný softvér im nedokáže spracovať účtovníctvo s viacerými entitami alebo nie je kompatibilný s nástrojom na skladové hospodárstvo či inventúrne položky. Iné spoločnosti potrebujú na svoj rast získať systém, ktorý vyžaduje menej manuálnej práce a umožní zamestnancom venovať sa iným úlohám. Zamestnanci potom nemusia tráviť toľko času nad jednoduchými otázkami zákazníkov a môžu sa venovať komplexnejším podnetom.

Všeobecne by sa väčšina výhod ERP systémov dala zaradiť do nasledujúcich kategórií:

  • Priame a nepriame úspory nákladov,
  • Príležitosti na zvýšenie výnosov a
  • Vyššia efektivita podnikania.

Úspora priamych a nepriamych nákladov

Systémy ERP zvyšujú úsporu nákladov mnohými spôsobmi:

  • zjednodušujú a automatizujú zložité obchodné procesy, a ušetria tak veľa hodín strávených manuálnou prácou,
  • obmedzujú procesy bez pridanej hodnoty a integrujú funkcie v celom podniku, čo zamestnancom zaistí lepšiu informovanosť a schopnosť prispôsobiť sa,
  • podporujú štandardizované opakovateľné procesy, a pomáhajú tak zlepšiť kvalitu a znížiť objem manuálnej práce,
  • znižujú počet dodávateľských vzťahov a šetria náklady na licencovanie integračnej požiadavky, správu aplikácií a znižujú potrebu zaškoliť zamestnancov v rôznych procesoch, pretože väčšie množstvo softvérových systémov je nahradené jedným komplexným riešením,
  • správny výber cloudového ERP systému softvéru ako služby (SaaS), ktorou je napríklad NetSuite, kde poskytovateľ služieb spravuje infraštruktúru, výkon, prevádzkyschopnosť a upgrady, znižuje zodpovednosť firemného IT.

Príležitosť na zvýšenie príjmov

Systémy ERP môžu efektívne riadiť predaj tým, že pomáhajú zaisťovať správnu úroveň zásob, ktorá uspokojí dopyt zákazníkov. Zároveň vďaka trvale kvalitnejším zákazníckym službám sa klienti vracajú a vytvárajú opakované obchody. ERP umožní vášmu tímu poskytovať rýchlejšie odpovede na otázky zákazníkov, rýchlejšie a presnejšie vybavovanie objednávky vrátane včasného doručenia a začlenenie viacerých možností samoobsluhy, aby si u vás zákazníci mohli nakúpiť, kedykoľvek budú chcieť.

Vďaka centrálnej databáze všetkých finančných informácií vám navyše systém ERP môže pomôcť identifikovať najziskovejší produkt, zlepšiť cashflow a predikovať dopyt.

Vyššia efektivita podnikania

Dnešné systémy ERP zvyšujú efektivitu podnikania podporou jednoduchšej a rýchlejšej spolupráce, zavádzaním osvedčených postupov, automatizácie do firemných procesov a poskytovania údajov o výkonnosti spoločnosti vo všetkých tímoch v reálnom čase. Pomáhajú manažérom identifikovať nastupujúce trendy a príležitosti a taktiež podporujú strategické a taktické rozhodovanie. Tímy zdieľajú rovnaké dáta namiesto toho, aby ich ručne integrovali z viacerých zdrojov, z rôznych období a rôznej úrovne presnosti. ERP systémy zároveň ponúkajú platformu na rast a zmeny, čo vám pomôže rýchlejšie a jednoduchšie predstaviť nové ponuky alebo vstúpiť na nové trhy.

Spoločné funkcie

Mnoho systémov ERP je modulárnych, čo vám umožní začať so základnými funkciami a rozširovať ich podľa potreby, prípadne vybrať len konkrétne moduly spojené s vaším priemyselným odvetvím alebo charakteristikami vášho podnikania.

Okrem základnej databázy ponúka väčšina systémov ERP nástroje a funkcie pre účtovníctvo, finančné plánovanie, riadenie zásobovania a komunikáciu s dodávateľským reťazcom, riadenie výroby, riadenie vzťahov so zákazníkmi, objednávanie a plnenie objednávok. Medzi rozšírenejšie ponuky patrí elektronický obchod, automatizácia profesionálnych služieb a správa ľudských zdrojov. Systémy ERP môžu taktiež zahŕňať analytické funkcie a funkcie bussiness inteligence, integráciu a automatizáciu pracovného toku aj riadiace panely, ktoré manažérom uľahčia prístup a kontrolu.

Premýšľate nad zavedením ERP? Dajte nám vedieť a radi vám so všetkým poradíme!

Autori

Tomáš Janeček

Managing Partner RSM Technology CZ
Zobraziť detail