Rozhovor s Karen Clark: Daňová problematika správy rodinného majetku vo Veľkej Británii

Dnes vám prinášame veľmi zaujímavé interview na tému správy rodinného majetku. Michal Šubín vyspovedal Karen Clark, ktorá pre londýnsku pobočku RSM vedie tím čítajúce cez 50 špecialistov zameraných na daňovú problematiku privátnych klientov.

Karen sa problematike riadenia rodinného majetku venuje celý profesionálny život, je členkou National Private Client Leadership Team, kde zodpovedá za národnú politiku, stratégiu, krízový manažment a zdieľanie vedomostí ohľadom všetkých daňových aspektov týkajúcich sa privátnych klientov. Zaoberá sa celou radou záležitosťou súvisiacich s privátne klientelou a tiež dohľadom na dodržiavanie daňových predpisov. Zaujíma sa predovšetkým o medzinárodnej osobné daň pre osoby z Británie pôsobiaci v zahraničí, aj pre cudzincov prichádzajúce do Spojeného kráľovstva žiť a pracovať. Úzko spolupracuje s mnohými zahraničnými firmami RSM a môže tak klientom poskytnúť koordinovaný prístup.

Vo Veľkej Británii existuje dlhá a úspešná tradícia rodinného podnikania. Je takáto tradícia aj v správe rodinného majetku? Je vo Veľkej Británii bežnou diskusia o budovaní a plánovaní nástupníctva?

Áno, hovoriť o nástupníctve, o jeho plánovaní je v bohatých rodinách bežné a je tomu tak už po celé generácie. A som presvedčená, že každá rodina, ktorá má adekvátnu hodnotu aktív a majetok by o tejto téme mala otvorene diskutovať. Ohliadnuc od faktu, že plánovanie nástupníctva má na ostrovoch aj daňové aspekty, je tu aj prirodzená snaha rodičov pomôcť a chrániť ich deti a vnúčatá.

Dobré a včasné plánovanie na jednej strane umožní presun majetku z generácie na generáciu bez ťažkostí a ohrozenia a súčasne chráni menej schopných členov rodiny pred ich vlastnou neznalosťou a následnou chudobou. Zlé plánovanie teda vedie k strate rodinných aktív a nepríjemnému rozvratu rodiny, ktorý vznikne odchodom dnešnej generácie seniorov. Vo viacerých ohľadoch, na mojej práci je podstatnejšie premýšľanie a plánovanie týchto záležitostí, ako len orientácia na daňovú problematiku.

Už dlhú dobu sa venuješ s Tvojím tímom konzultantov privátnym klientom a ich problémom. Kto je vlastne príkladom tvojho tradičného klienta?

Moji klienti predstavujú širokú škálu ľudí, od podnikateľov, ktorí vyrástli samostatne a z nuly, až po veľké rodiny, ktoré spravujú zdedený majetok alebo z rodinného majetku len žijú. Tak isto sa venujem ľuďom, ktorí prišli do Veľkej Británie žiť, krátko-, alebo dlhodobo, často spolu s partnermi a deťmi.

Spojené kráľovstvo je tradičnou baštou rodinných trustov – tak ich zakladaním, ako aj správou. Zaznamenala si nejaké zmeny v tejto oblasti? Čo rodiny motivuje k tomu, aby ich zakladali a čo rodiny naopak odrádza?

Základnou motiváciou k zriadeniu a prevádzkovaniu trustu, špeciálne dnes, je presun aktív na ďalšiu generáciu bezpečne a overenou cestou. V prípade veľkej rodiny a mladých ľudí, ktorí budú beneficientmi, je trust pre oboch flexibilnejším a bezpečnejším riešením, ako tradičný dar. Správny tip použitého trustu umožňuje správcom odmietnuť poskytnutie peňazí v prípade, ak existuje podozrenie z ich zneužitia a súčasne podporovať tých členov, ktorí pomoc potrebujú.

To hlavné, čo môže rodiny odradiť, je nastavenie daňového systému tak, že daňové zaťaženie pri založení trustu je, ak nezahŕňa iba majetok oslobodený od dane z dedičstva, veľké. Ak prevýši hodnotu nulové daňové pásmo (v súčasnosti £ 325,000), daň sa vyrubí sa výške 20% v prípade darovania a 40% v prípade úmrtia. Trust teda musí mať určitú veľkosť, aby bol celý projekt pri jeho nákladoch na prevádzku životaschopný.

Samostatnou časťou je dedičská daň, ktorá sa aplikuje v Spojenom kráľovstve a rozhodne sa nedá povedať, že je nízka. Ako je dedičská daň štruktúrovaná z pohľadu tried akítv (rodinné firmy, cenné papiere, nehnuteľnosti…)? Je možné sa jej nejakým legálnym spôsobom, v spojitosti s presunom aktív na nasledujúcu generáciu, vyhnúť?

Je mnoho spôsobov ako sa legálne vyhnúť alebo znížiť daň z dedičstva. Problém je však v tom, že je potrebné zachovať si možnosť využiť majetok pre svoju potrebu aj potom, čo ho darujete deťom alebo iným osobám. Toto môže zúžiť okruh majetku, s ktorým väčšina ľudí počíta, pretože tento majetok bude predmetom dane z dedičstva v prípade ich úmrtia, aj ak využijú benefit darovania tohto majetku a súčasne ho budú používať v priebehu života, napr. bezodplatný prenájom domu, ktorý darovali deťom.

Väčšina majetku je predmetom dane z dedičstva, vrátane majetku darovaného do 7 rokov pred smrťou. Hlavné výnimky sú pre obchodné spoločnosti, majetok využívaný k obchodu a obdobný poľnohospodárky majetok. Rovnako existuje množstvo rôznych menších výnimiek, ktoré môžu znížiť daň z dedičstva v závislosti od okolností vzťahujúcich sa ku konkrétnej osobe.

Fyzické osoby, ktoré sa presťahujú do Spojeného kráľovstva, podliehajú dani z dedičstva sprvu len ohľadom svojho majetku v ňom. Na všetok majetok sa dedičská daň bude vzťahovať až po 15 rokoch ich rezidenstva. Táto problematika je veľmi komplexná záležitosť, ktorej úprava sa pravidelne mení, a ľuďom tak radíme neustále. To je jedna z vecí, ktoré robí moju prácu zaujímavou.

Spojené kráľovstvo a Londýn špeciálne, je tradičným miestom pre biznismenov z celého sveta. Ovplyvňuje ich nejakým spôsobom dedičská daň?

Rozumný biznismen bude hľadať radu dlho predtým, ako príde do Londýna, nakoľko je tu veľa existujúcich štruktúr, vďaka ktorým sa v Spojenom kráľovstve dá vyhnúť dani z príjmu a dedičskej dani. Ako je uvedené vyššie, prichádzajúci ľudia nespadajú ihneď pod dedičskú daň (s výnimkou lokálnych aktív). Eventuálne však v čase môžu a preto, v prípade ak biznismen sem prichádza na dlhšiu dobu, mal by zvážiť jeho pozíciu a poradiť sa vopred.

Je dedičská daň, z pohľadu štátnej pokladnice, významná? Alebo je to skôr politické gesto?

Výnos z dedičskej dani je z pohľadu rozpočtu a v porovnaní s ostatnými daňami marginálny. Predstavuje len 0,6% celkových daňových príjmov. Vždy to bola viac politická hra, ktorá sa netýkala majority voličov, ktorých majetok nepresiahol spomínanú úroveň 325tis libier. Títo súčasne sú presvedčení, že bohatí ľudia majú platiť dedičskú daň. Dedičská daň je jasne zameraná na bohatých, avšak v súčasnosti rast cien nehnuteľností posúva  mnoho ľudí zo strednej vrstvy do skupiny, ktorej sa dedičská daň začína týkať. A to len preto, pretože vlastnia dom. Tento stav vedie k zavádzaniu extra výnimiek pre špecifické rodinné domy, ktoré sú predmetom dedičstva rodinným príslušníkom.

Karen, ďakujem Vám za vyčerpávajúce a zaujímavé odpovede.

Karin Clark

Karen Clark, Tax Partner, RSM Velká Británie

Autori

Milan Černák

Managing Partner RSM SK
Zobraziť detail