Výzvy pre rodinné firmy pri zapojení externého CEO

Medzigeneračný prechod rodinného podnikania bude vychádzať tradične z troch odlišných východísk. V prvom prípade má rodina vo svojom kruhu potomka, ktorý je schopný a ochotný prevziať líderskú pozíciu. Druhou možnosťou je využitie služieb CEO, ktorý nepochádza z prostredia rodiny, ktorej sa budeme venovať. Treťou možnosťou je predaj podnikania mimo rodiny.

Jednou zo zásadných úloh každého zakladateľa rodinnej firmy je riešenie nástupníctva. Je potrebné sa tomu venovať systematicky a dlhodobo pričom nezáleží, či nový CEO bude pochádzať z rodiny alebo nie.

Zapracovanie nového externého CEO do rodinnej štruktúry

Ak sa rodina rozhodne implementovať nového CEO, ktorý pochádza z externého prostredia, musia sa  týmto krokom vyrovnať tak odchádzajúca ako aj prichádzajúca generácia. Musia byť veľmi jasne definované kompetencie a očakávania, ktoré rodina od CEO má a súčasne aj tie, ktoré CEO môže mať od rodiny a jej členov, ktorí sú akcionármi. Rodina bude musieť potlačiť svoje vlastné manažérske ambície a dať CEO priestor na realizáciu jeho mandátu. Nefungujú tu však extrémy – rodič sa musí stiahnuť z dennodennej operatívy ale súčasne musí zostať novému CEO oporou a poradcom. Musí prijať fakt, že hoci firmu pozná do poslednej skrutky, nie je už jej šéfom.

Rovnako tento fakt musia za svoj prijať aj deti po zakladateľoch. Nie je možné, aby sa k firme stavali rovnako, ako ich rodičia. Ich pozícia je dramaticky iná. Rodina musí mať svoje pravidlá, ako bude komunikovať s CEO a CEO chce mať jedného partnera, nie päť rozhádaných súrodencov.

Vzťah s manažmentom a zamestnancami

Presun kompetencií od rodiča na externého CEO musí byť postupný proces, v ideálnom prípade s minimom prekvapení pre rodinu a spoločnosť. Je potrebné počítať s tým, že zamestnanci budú nového CEO porovnávať so zakladateľom. To je ale nereálne očakávanie a je potrebné ho vopred zdôrazniť.

Na druhej strane, každý nový CEO má ambíciu priniesť niečo nové, urobiť kroky, ktorými sa od predchádzajúceho vedenia odlíši. Ak je firma plne funkčná, potom to nemusí byť nevyhnutne prospešné. Od tímu okolo nového CEO sa očakáva lojalita, nie slepota a racionálny CEO musí vnímať prípadný negatívny postoj.

Vzťah s externým prostredím

Je potrebné zvážiť, v akom type biznisu rodinný podnik funguje. Či sa jedná o výrazne vzťahové prostredie a od CEO sa očakáva rozvoj vzťahov, ktoré nadobudne po predchodcovi a budovanie nových, alebo ide primárne o manažment do vnútra podniku. V oboch prípadoch žiaľ hrá významnú úlohu faktor času.

Na záver, tak ako rodina očakáva od nového CEO absolútnu lojalitu tak túto dôveru očakáva aj nový CEO od rodiny ako akcionára podniku. Obe strany však s touto dôverou musia zaobchádzať opatrne.

Článok vyšiel v júnovom vydaní mesačníka Forbes.

Autori

Milan Černák

Managing Partner RSM SK
Zobraziť detail