Vývoj bez testovania je ako auto bez kolies

Ako na testovací proces?

Vyvíjate novú aplikáciu, webovú stránku alebo software? Jedným z kľúčových bodov celého vývojového procesu je testovanie. Môžeme dokonca povedať, že bez testovania by žiadny poriadny vývojový proces ani nemohol existovať . Naše skúsenosti v RSM Technology CZ pri implementácií ERP systémov alebo implementácií riešení pri revízií procesu to len potvrdzujú – bez testovania sa jednoducho neposunieme. Alebo možno posunieme, ale časom, keď sa do procesu zapoja ďalší užívatelia alebo sa riešenie dostane k zákazníkom, nastanú problémy.

Všetky aplikácie, SW alebo stránky, ktoré ste použili či navštívili, si predtým, ako sa dostali k vám, museli prejsť dôkladným testovaním. To slúži primárne k tomu, aby sme detekovali, našli a opravili možné chyby, zaistili kvalitu testovaného procesu a poskytli užívateľovi bezchybnú verziu. Developeri samozrejme testujú správnosť jednotlivých procesov už behom ich vývoja, ale tento typ testovania sa líši od testovania finálneho produktu. Náš newsletter sa zameria na testovanie software a webovej stránky z pohľadu budúceho užívateľa – teda na testovanie a zisťovanie potenciálnych problémov vo finálnej verzií a nie na testovanie v priebehu vývoja produktu. Tento konkrétny proces sa nazýva „quality assurance“ alebo zaručenie kvality výsledného produktu.

Celý tento proces začína tvorbou testovacích scenárov. Je dôležité, aby testovacie scenáre boli dostatočne konkrétne a pre testera (testujúcu osobu) pochopiteľné a boli zorganizované do prehľadného celku. V ideálnom prípade by testovacie scenáre mali presne popisovať, aký úkon má tester urobiť, aby skontroloval, či je všetko v poriadku. Pri testovaní sa väčšinou využívajú softwarové programy ako JIRA, Asana a Testrail, kde si môžeme ukladať testovacie scenáre, zaznamenávať problémy, na ktoré narazíme a aktívne komunikovať s vývojármi na ich riešení. Pri menších testovacích procesoch alebo pri testovaní naozaj špecifických procesov môžete vytvoriť kvalitné a prehľadné prostredie aj v Exceli.

Pri testovaní je dôležité stanoviť si priority, požiadavky a ciele, ktoré sa od testovania odvíjajú. Nasledujúce otázky by vám mohli pomôcť stanoviť si nároky na testovanie ako také:

  1. Ako rozsiahle bude testovanie? Akú kapacitu ľudí budete potrebovať?
  2. Je testovaná aplikácia/stránka zameraná na konkrétny okruh ľudí s určitými kvalifikáciami? (Je potrebné na testovanie využiť vhodne kvalifikovaných ľudí, alebo je táto aplikácia/stránka určená pre širokú verejnosť?)
  3. Aký máme predpoklad na dĺžku testovacieho obdobia? Aký veľký rozpočet na to máme?
  4. Máme možnosť a kapacitu urobiť si časť testovania sami?
  5. Môžeme vymedziť kvalifikovaného človeka na vedenie testovania, alebo bude treba niekoho na túto pozíciu zabezpečiť?

Organizácia testovania môže byť pomerne stresujúca – je treba skoordinovať skupinu ľudí s rôznymi kvalifikáciami tak, aby spolu spolupracovali. Je preto výhodné mať k dispozícií človeka, ktorý sa v týchto procesoch vyzná a zároveň je zbehlý v projektovom a change managemente alebo managemente zmien. Projektový management je pre celý proces úplne zásadný – môžete si testovať, ako chcete, ale pokiaľ testovanie nemá rád a organizáciu, k vytúženým výsledkom sa nedostanete. Dôležitá je taktiež správna a včasná komunikácia a vykazovanie otestovaných výsledkov. A to hlavne vo chvíli, kedy testovanie vykazuje negatívne výsledky, tj. testovacie scenáre nie sú úspešné a je zrejmé, že niekde nastala chyba. V takom prípade je potreba komunikovať s viacerými stakeholdermi.

Na základe našich mnohoročných skúseností s testovacími procesmi sme si pre vás pripravili prehľad základných rád čomu sa vyhnúť a na čo sa naopak zamerať. Veríme, že pre vás budú užitočné:

Komunikácia

Komunikácia je samozrejme dôležitá vždy, ale pri testovacích procesoch je skutočne kľúčová. Testeri a vývojári spolu pri riešení detekovaných problémov musia aktívne komunikovať a spolupracovať. Vďaka tomu sa všetko vyrieši rýchlejšie a efektívnejšie.

Správny zápis problému

Možno to znie banálne, ale každý objavený problém je potreba detailne popísať, ideálne doplniť aj printscreenmi/fotkami alebo videom. Nám sa osvedčila šablóna na zapisovanie problémov, ktorá sa skladá z troch bodov:

  • Steps to reproduce- tu zapíšete postup, ako ste sa dostali k problému
  • Actual results- tu popíšete, čo sa stalo, aký problém nastal
  • Expected results- tu popíšete, čo by sa stať malo, ak by aplikácia/stránka fungovala správne

Priebežné testovanie

Nenechávajte si všetko na poslednú chvíľu. V ideálnom prípade testujte priebežne už behom vývoja. Zabránite tak časovej tiesni a preťaženiu vývojárov- tí budú môcť nájdené chyby riešiť postupne a vďaka tomu zamedziť ich opakovaniu a kopeniu.

Správna organizácia testovania

Organizácia testovania je neoddeliteľnou súčasťou testovacieho procesu. Bez organizácie by sa jednalo o hromadné náhodné testovanie, ktoré by pri vyššom objeme stratilo pridanú hodnotu a zmysel. Z pohľadu organizácie delíme testovanie do rôznych skupín. Napríklad pri testovaní aplikácií máme skupinu testov na notifikácie, ďalšiu skupinu na obsah („kategória A má 4 pod odkazy a teraz iba 3“=bug) a v neposlednom rade aj funkčnú skupinu („klikne sa na tento odkaz a ten nás presmeruje na tento odkaz a pokiaľ nie, vytvára sa bug atp.“)

Či už vyvíjame software, aplikáciu alebo webovú stránku, testovaniu sa proste nevyhnete. Teda, za predpokladu, že chcete mať kvalitný produkt. Proces testovania nie je náročný a nemusíte sa ho obávať. Pokiaľ ho dobre zorganizujete, môžete ho ukončiť veľmi rýchlo a efektívne. Pokiaľ by ste v tomto ohľade potrebovali pomocnú ruku alebo radu, neváhajte sa na nás obrátiť. Budeme radi aj za vaše skúsenosti s testovaním pri implementácií nových systémov, aplikácií alebo stránok u vás vo firme.

Autori

Zuzana Kubíková

Head of Management Consulting
Zobraziť detail