Znalecké posudky pre súdne spory sú v kurze

V poslednej dobe sme v znaleckej praxi zaznamenali citeľný nárast záujmu klientov o súdno-sporové znalecké posudky. Čo je príčinou zvýšeného záujmu? Minimálne v priebehu posledného roku sa na nás obracia čoraz viac klientov, ktorí sa zaujímajú o znalecké posudky pre súdne spory rôzneho charakteru. Jedným z dôvodov môže byť aj celková hospodárska situácia, kedy trhové podnikateľské podmienky sú náročné a spoločnosti sa snažia využívať všetky dostupné zdroje možného zvýšenia príjmov. Spoločnosti v náročnejších fázach podnikateľského a hospodárskeho cyklu dôslednejšie uplatňujú svoje nároky a v poslednej fáze sporu k tomu využívajú aj súdnu cestu. Práve v tejto fáze často vzniká potreba znaleckého posudku. Už z logiky veci je zrejmé, že na znalecký posudok vyhotovený pre účely súdneho dokazovania sú kladené obzvlášť vysoké nároky. Posudok musí byť metodicky správny, argumentačne presný a odolný voči snahám protistrany spochybniť ho. Použitá rétorika musí byť výstižná avšak pochopiteľná aj pre laika – neznalca (napr. sudcu). Posudok, ktorý reflektuje uvedené požiadavky sa potom stáva významným pilierom právnickej stratégie vedenia sporu a zvyšuje šance na úspech v súdnom konaní. Nezriedka sme v našej praxi zažili, že to bol práve znalecký posudok v roli kľúčového dôkazu, ktorý rozhodol dlhoročný súdny spor. Stretli ste sa aj Vy vo svojom podnikaní so situáciou u ktorej vnímate, že mohla Vaše podnikanie poškodiť? Utrpeli ste škodu, prípadne vám ušla časť zisku? Pravdepodobnosť úspechu prípadného súdneho sporu závisí primárne na Vašom právnom zástupcovi, kvalitný znalecký posudok však Vaše šance na úspech výrazne zvyšuje. Pre viac informácií o znaleckých posudkoch, prípadne pre úvodnú bezplatnú konzultáciu k znaleckej otázke vášho sporu nás neváhajte kontaktovať.