Workshop – Najväčšie výzvy rodičov pri presune majetku na budúce generácie

Dovoľujeme si vás pozvat na ďalší z privátnych workshopov, tentoraz primárne na tému „Najväčšie výzvy rodičov pri presune majetku na budúce generácie“, ktorý sa uskutoční dňa 16. Júna 2017 v priestoroch Chateau Gbeľany pri Žiline od 9.30 do cca 15.30.

Na základe našich skúseností vnímame problematiku komunikácie medzi rodičmi a ich nasledovníkmi ako jeden z kľúčových faktorov pre úspech rodiny a rodinného majetku v budúcnosti. Vo vyspelých krajinách má táto téma významné miesto vo výchove budúcich generácii. Našou snahou je pomôcť Vám nastaviť túto komunikáciu od začiatku čo najlepšie a ponúknuť Vám skúsenosti, ktoré sa budujú stáročia.

Druhou hlavnou témou Workshopu je otázka spojená so správou finančného majetku a investícií. Chceme Vám poskytnúť návod, ako sa zorientovať v aktuálnom ekonomickom prostredí, regionálnom ako aj globálnom a predstaviť Vám súvislosti, ktoré sú pre správne investičné rozhodnutie dôležité.

Program Workshopu je naplánovaný nasledovne:

Primárne hrozby pri riadení rodinného majetku a ako sa im úspešne vyhnúť

Jean Francois Cats, Founding partner RSM Belgium

Rodiny a ich majetok bol vždy vystavený externým a interným hrozbám a toto ohrozenie si prežili tak starobylé šľachtické rody ako aj novodobé podnikateľské rody.  Našim cieľom je predstaviť Vám chyby, ktorých sa dopúšťajú rodičia v krajinách, kde má majetok a jeho transformácia storočnú tradíciu a pomôcť Vám sa podobným chybám vyvarovať. Jean Francois sa tejto problematike venuje veľkú časť svojej kariéry a je pripravený sa s Vami o svoje skúsenosti podeliť. Prezentácia je v anglickom jazyku, tlmočenie bude zabezpečené.

Ekonomický výhľad pre región strednej a východnej Európy, príležitosti a hrozby

Richard Tóth, hlavný ekonóm Privatbanka, a.s.

Žijeme dobu, ktorá je charakteristická predovšetkým tým, že prináša investičné prostredie, ktoré je, v porovnaní s minulosťou, značne neštandardné.  Richard Vás prevedie aktuálnym pohľadom na región Strednej Európy, teda región v ktorom žijete a podnikáte. Jednotlivé fakty sa pokúsi prezentovať v ich súvislostiach a dopadoch na budúci vývoj v našom regióne. Budete sa venovať možným dopadom Brexitu, téme reštartu inflácie v Eurozóne, možnému rastu úrokových sadzieb resp. často sa pripomínajúcej očakávanej kríze.

Štruktúrovanie rodinného majetku s cieľom zachovania jeho jednoty a nedeliteľnosti

Michal Šubín, head of RSM Consulting SK

Po obede Michal naviaže na prednášku Jeana Francoisa a predstaví Vám možnosti zapracovania myšlienok ako zachovať majetok pre budúce generácie vybudovaním vhodných korporátnych štruktúr. Každá rodina je inak štruktúrovaná, má iné zvyky a pravidlá. Rovnako aj každý rodinný majetok a podnikanie má svoje špecifiká a danosti.  Konečná podoba štruktúry rodinného majetku a jeho budúcej správy a využívania je vecou diskusie a zodpovedného plánovania.

Akciové trhy sú na maximách, výnosy na minimách. Je dnes vôbec možné rozumne investovať? 

Miron Zelina, člen predstavenstva Privatbanka, a.s. 

Hovorí sa, že najväčším rizikom je neinvestovať. Miron rozvedie Richardovu prezentáciu a pokúsi sa zodpovedať neľahkú otázku, akým spôsobom reagovať na dnešné trendy a prichádzajúce zmeny, ako sa brániť budúcim poklesom, respektíve ako benefitovať z rastov špecifických trhov.

Workshop sa uskutoční v krásnom prostredí Chateau Gbeľany, približne 10 km z centra Žiliny.

Ak by ste mali záujem využiť aj ubytovacie kapacity, prosím informujte nás, radi Vám budeme nápomocní.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.

RSVP: 14. Jún 2007

Autori

Milan Černák

Managing Partner RSM SK
Zobraziť detail