Slovakia
Jazyky

Outsourcing

Čo je outsourcing?

Outsourcing IT služieb znamená prenesenie správy optimálneho chodu používaných systémov a aplikácií na externého poskytovateľa.

Priamym dôsledkom sú nižšie prevádzkové a personálne náklady a koncentrácia vlastných zdrojov na hlavný predmet podnikateľskej činnosti.

Služba zabezpečuje dennú správu prostriedkov v podobe serverových OS, aplikačných serverov, aplikácií, podporných prvkov a nadväzujúcich prostriedkov v rámci podnikovej IT/IS infraštruktúry vrátane distribúcie SW.

Výhody outsourcingu

  • Administráciu zložitých systémov IS/IT infraštruktúry zaisťujú špecialisti RSM v režime 24 hodín denne, 7 dní v týždni
  • Konsolidácia a zvýšenie efektivity správy prostredia sú zabezpečené s využitím manažment systémov a automatizovaných administračných nástrojov
  • Podpora efektívneho rozvoja infraštruktúry v súlade s plánovaním životného cyklu všetkých prvkov IS/IT prostredia je koordinovaná vďaka detailnému prehľadu o stave systémov
  • Organizácia práce a plnenie definovaných úloh v súlade so SLA zvyšuje produktivitu práce
  • Zníženie priamych (mzdové, materiálne) a nepriamych nákladov (minimalizácia výpadkov) vďaka využitiu systémových špecialistov a vzdialených administrácií

Vlastnosti outsourcingu

  • Storage & Backup & Recovery – správa, zálohovanie a obnova údajov
  • Security & Access – správa bezpečnosti a kontroly prístupu, správa zraniteľných miest, ochrana pred narušením
  • System management – vzdialená správa chodu OS a aplikácií, správa opráv, distribúcia SW, vzdialené ovládanie, správa majetku, zavádzanie a prenášanie OS
  • Virtualization – aplikačná a serverová virtualizácia
  • Messaging and Collaboration – správa zdrojov a výmeny informácií

Kontaktné osoby

Martin Zeman

Head of IT Infrastructure & Networking

+420 602 326 791

martin.zeman@rsm.cz

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*