Slovakia
Jazyky

Poradenstvo v priebehu transakcie

Našim klientom poskytujeme návrhy riešení a zároveň ich pomáhame aplikovať v praxi formou dlhodobej spolupráce. V prípade potreby sú členovia nášho tímu pripravení dočasne nahradiť jednotlivých členov manažmentu v spoločnostiach, ktorým poskytujeme svoje služby, a tým uľahčiť uplatnenie navrhnutého riešenia.

RSM SK & CZ v histórii úspešne realizovala veľké množstvo transakcií k spokojnosti svojich klientov a naši skúsení profesionáli sú pripravení prevziať riadenie každého kroku v rámci zamýšľanej transakcie.

Vďaka množstvu najrôznejších zadaní, ktoré sme pre našich klientov v minulosti úspešne vyriešili, sme presvedčení o tom, že vytýčený cieľ je možné dosiahnuť realizáciou týchto čiastkových krokov.
Pri plánovaní a realizácii rôznych obchodných transakcií (napr. akvizície, fúzie, reštrukturalizácie financovania a pod.) sme pripravení pre vás zaistiť ich kompletnú realizáciu tzv. „na kľúč“, a to so všetkými potrebnými krokmi, ako sú napríklad:

  • Návrh optimálnej štruktúry transakcie – overenie ekonomických, finančných a daňových aspektov
  • Poskytnutie projektového manažmentu pre riadenie a úspešnú realizáciu transakcie – koordinácia a riadenie celého projektu/transakcie, príprava harmonogramu, organizácia koordinačných schôdzok, kontrola a zabezpečenie plnenia jednotlivých míľnikov v rámci realizácie transakcie, komunikácia s notármi, právnikmi, znalcami, bankami, úradmi, komunikácia vo vnútri spoločnosti medzi jednotlivými tímami aj navonok a pod.
  • Poskytnutie poradenstva pri zostavovaní otváracích súvah a asistencii pri ich audite
  • Zaistenie vypracovania znaleckého ocenenia
  • Poskytnutie daňového poradenstva
  • Sprostredkovanie právnych služieb vrátane služieb notára a ďalšie

Zaistíme pre vás realizáciu aj poradenstvo pri:

Zlúčenie alebo splynutie spoločností

Pri zlúčení dochádza fúzii, na konci ktorej zostane existovať iba jedna zo zlučovaných spoločností, pričom druhá zaniká. Pri splynutí naopak zanikajú obe spoločnosti a vzniká nová. Obe tieto možnosti môžu mať pozitívny vplyv na váš podnik. Zaistíme poradenstvo počas celého procesu vrátane optimálneho nastavenia výmenných pomerov.

Rozdelenie spoločností

Rozdelenie spoločnosti môže mať taktiež pozitívny vplyv na vaše podnikanie. K rozdeleniu môžu viesť rozličné dôvody, ale je to funkčný nástroj napríklad na oddelenie zdravej časti spoločnosti od problémovej. Pri rozdelení odštiepením žiadna spoločnosť nezaniká ani sa neruší, naopak z odštiepenia časti vzniká nová. Pomôžeme vám s celým procesom a zaistíme optimálne nastavenie výmenných pomerov, a to vrátane využitia nerovnomerného rozdelenia

Prevodu imenie spoločnosti na hlavného akcionára

Zákon č. 90/2012 Zb. o obchodných spoločnostiach a družstvách zakotvuje možnosť hlavného akcionára získať všetky akcie danej spoločnosti do svojho vlastníctva, stať sa jediným akcionárom a získať tak všetky vyššie popísané výhody. Proces vytesnenia menšinových akcionárov zaberie niekoľko jednotiek mesiacov a – ak je vykonaný správne, v súlade so všetkými zákonnými požiadavkami – nemôžu mu minority zabrániť.

Kontaktné osoby

Lenka Zdražilová

Head of Transaction Advisory Services

+421 233 006 260

lenka.zdrazilova@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*