Slovakia
Jazyky

Štruktúrovaná kabeláž

Čo je štruktúrovaná kabeláž?

Ponúkame vypracovanie návrhu slaboprúdových a silnoprúdových rozvodov, zhotovenie projektovej dokumentácie a realizáciu týchto riešení s využitím technicky a cenovo najvýhodnejšieho riešenia a najmodernejších technológií. Už vo fáze projektu vychádzame z celkových podmienok výstavby štruktúrovanej kabeláže, ktorými sú najmä prostredie, technické parametre, bezpečnosť, dizajn, vízie a predstavy zákazníka a komplexnosť využitých technológií.

Veľký dôraz kladieme na dizajn uloženia štruktúrovanej kabeláže – či už v kancelárskom, alebo priemyselnom prostredí (výrazné označenie žľabov optickými a metalickými káblami, ktoré sú odlíšené od ostatných káblov farbou a polohou).

V rámci internej spolupráce s ostatnými oddeleniami našej spoločnosti často realizujeme komplexnú dodávku siete a celého IT riešenia na kľúč. Ako súčasť takéhoto riešenia ponúkame sieť telekomunikačnej a komunikačnej infraštruktúry vrátane IP telefónie, dodávky centrálnych výpočtových kapacít, nadväzujúcej wifi siete, systém elektronickej požiarnej signalizácie, systém elektronického zabezpečovacieho zariadenia, kamerové systémy, systémy záložného napájania (UPS) vrátane inštalácie motorgenerátorov a v neposlednom rade i dodávku a implementáciu nami ponúkaných softvérových produktov.

Už vo fáze projektu vychádzame z celkových podmienok výstavby štruktúrovanej kabeláže, ktorými sú najmä prostredie, technické parametre, bezpečnosť, dizajn, komplexnosť využitých technológií, vízie a predstavy zákazníka.

Výhody štruktúrovaných kabeláží

 • Univerzálnosť rozvodov pre rôzne technológie
 • Jednoduché rozširovanie, vysoká variabilita
 • Otvorený systém pre všetky štandardizované typy hlasových, dátových a video aplikácií
 • Dizajn, t. j. výber spôsobu uloženia káblov podľa dizajnu kancelárií, ale aj prostredia, napr. výrobných hál, spoločných káblových kanálov, vonkajších vedení – prehľadne zapojenej kabeláže do centra
 • Komplexnosť návrhu celej káblovej siete je dôležitým prvkom, ktorý dáva do súvislosti inštaláciu komunikačných a iných existujúcich alebo novo dodávaných technológií. Počnúc predprojektovou prípravou cez realizáciu a oživenie až po následnú systémovú podporu vytvárame spolu s ostatnými oddeleniami našej spoločnosti funkčný celok so servisným zaistením 365 dní/24 hodín.
 • Kladieme dôraz na bezpečnosť – typizácia káblov pre výbušné, horľavé prostredie, pre verejne prístupné budovy. Inštalácia požiarnych káblových priechodiek rešpektuje vymedzenie požiarnych úsekov a únikových ciest.
 • Zohľadňujeme vízie a predstavy zákazníka – na základe intenzívnej komunikácie pri tvorbe zadania projektu i pri následných projekčných prácach zvyčajne predkladáme dva alebo viac variantov projektu v zmysle pomeru: spôsob a dizajn vyhotovenia/cena. To všetko, samozrejme, pri zachovaní požadovaných technických a všeobecne platných bezpečnostných parametrov

Vlastnosti štruktúrovanej kabeláže

 • Realizácia tienenej a netienenej kabeláže, ako aj optických káblových rozvodov. Z používaných systémov ide najmä o výrobcov a systémy Nexans (Alcatel) a Panduit/Belden
 • Ponúkame komplexné servisné zabezpečenie štruktúrovanej kabeláže 365 dní/24 hodín. V prípade obzvlášť kritických inštalácií navrhujeme redundanciu aktívnych komponentov a káblových segmentov už vo fáze projektu, aby v prípade výpadku jednej trasy alebo aktívneho prvku zostala sieť ako celok funkčná
 • Meracie protokoly, doplnené o záruku, ktorá sa pohybuje od 15 do 20 rokov v závislosti od použitého systému, sú samozrejmou súčasťou dodávky a tiež výstupom
 • Okrem dlhoročných skúseností je nespornou výhodou našich riešení znalosť technológií, dodávka a realizácia nadväzujúcich systémov aktívnych prvkov, telekomunikačných zariadení, videokonferenčných či kamerových systémov
 • Dodávky protipožiarnej signalizácie, zabezpečovacích systémov a STA (spoločná televízna anténa), ktoré patria do slaboprúdových rozvodov

Kontaktné osoby

Petr Odvárka

Senior System Specialist

+420 602 412 993

petr.odvarka@rsm.cz

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*