Slovakia
Jazyky

Lokalizačný balíček NetSuite CZ/SK

Ako lokalizačný partner NetSuite vyvíjame doplnok do systému na podporu českých a slovenských účtovných štandardov a postupov.

Medzi základné položky českého lokalizačného balíka patria oficiálne české výkazy Súvaha a Výkaz ziskov a strát, podpora spracovania prijatých záloh z hľadiska DPH, spracovanie otvorených položiek, zadávacie formuláre pre prichádzajúce a odchádzajúce transakcie a tlačové zostavy českých odchádzajúcich daňových dokladov.

NetSuite sme prepojili s českými registrami ako ARES a register nespoľahlivých platiteľov. V súčasnosti pracujeme na podpore riešenia na spracovanie vzájomných zápočtov a záväzkov a pohľadávok medzi ekonomickými subjektmi.

Kontaktné osoby

Tomáš Janeček

Managing Partner RSM Technology CZ & Senior NetSuite Consultant

+420 777 977 987

tomas.janecek@rsm.cz

Zdeno Dubnička

Head of NetSuite

+420 607 549 366

zdeno.dubnicka@rsm.cz

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*