Slovakia
Jazyky

NetSuite Finance / ERP

Riadenie financií v riešení NetSuite poskytuje komplexné účtovné funkcie, ktoré výrazne zrýchľujú finančnú uzávierku, ponúkajú efektívnu správu faktúr a výdavkov, zjednodušuje správu objednávok a tržieb, poskytuje okamžitý prehľad a výkazy pre riadenie financií podniku. Riešenie ľahko integrujete do vašich existujúcich procesov.

So systémom NetSuite Finance / ERP získate

 • Rýchlejšie finančné uzávierky
 • Efektívnejšie finančné operácie
 • Všetky údaje, ktoré potrebujete na rozhodovanie, vďaka okamžitému reportingu a personinfikovaným informačným panelom
 • Priebežná aktualizácia vykazovania výnosov, daňových požiadaviek, finančných reportov v súlade s rôznymi účtovnými štandardmi a národnými legislatívami.
 • Úplný a okamžitý prehľad o finančnom výkone celej spoločnosti

NetSuite je najčastejšie implementované riešenie ERP, ktoré používa viac ako 30 000 organizácií.

Vytvorili sme kompletný balík pre českú lokalizáciu.

Hlavné funkcie

VÝKONNÉ RIADENIE FINANCIÍ

 • Viac ako 100 štandardných výkazov; výkazy ziskov a strát, súvah, konsolidované výkazy, zostavy odchýlok a názorné porovnania
 • Flexibilná hlavná účtovná kniha; pohľadávky a záväzky podporujú neobmedzený počet účtov, podúčtov a segmentov
 • Automatické prideľovanie, nástroje na správu meny a uzávierky
 • Neustále aktívna kontrola auditu poskytuje úplný prehľad o každej transakcii
 • Správa dlhodobého majetku umožňuje udržiavanie a kontrolu počas celej životnosti odpisovaných a neodpisovaných aktív
 • Dokáže spracovať najrôznejšie účtovné a obchodné postupy v rôznych krajinách a podporuje miestne požiadavky na finančné vedenie výkazov a dane
 • Plná podpora účtovníctva vo viacerých menách pre pobočky v iných krajinách alebo pre obchodovanie so zahraničnými firmami

KOMPLEXNÁ SPRÁVA CELÉHO PROCESU OD OBJEDNÁVKY PO ZAPLATENIE

 • Zrýchlenie celého nákupného procesu – od cenovej ponuky cez objednávku až po úhradu faktúry (jedna databáza obmedzuje počet manuálne zadávaných údajov, a tým eliminuje tiež chyby a urýchľuje správu objednávky)
 • Prevádza cenové ponuky na schválené predajné objednávky a posiela ich finančnému oddeleniu na primárny účel fakturácie a vykazovania výnosov
 • Integruje plnenie objednávok so správou zásob a s dodávateľmi, čím zvyšuje efektivitu
 • Do procesu tvorby cenových ponúk automaticky zaraďuje pravidlá pre stanovovanie cien a zliav
 • Automatizuje uznávanie výnosov stanovením pravidiel, ako sa budú účtovať a plniť predajné objednávky
 • Znižuje počet chýb pri plnení vďaka elektronickému smerovaniu objednávok dodávateľom na priame dodanie
 • Poskytuje okamžitý prehľad o celom procese správy objednávok, pričom zobrazuje objednávky, trendy a konverziu objednávok
 • Automatizuje vytváranie faktúr výpočtom dane z predaja, finančných poplatkov a zliav na základe platobných podmienok
 • Poskytuje flexibilitu pre časové rozlíšenie účtovania a pomerné účtovanie pre časť mesiaca
 • Eliminuje potrebu opakovaného zadávania údajov vďaka jednoduchému prijímaniu mnohých rôznych platobných metód
 • Samoobslužné funkcie umožňujú zákazníkom spravovať vlastné plány účtovania, platobné možnosti a údaje

INTELIGENTNÁ SPRÁVA NÁKUPU, ZÁSOB A PLNENIA

 • Umožňuje zamestnancom vytvárať a sledovať nákupné požiadavky a objednávky, čím sa eliminuje potreba papierových formulárov
 • Vynucuje striktné procesy schválenia objednávok s automatickým smerovaním schválenia
 • Správa zásob na viacerých miestach uľahčuje určenie, ktoré skladové miesto prijme alebo splní objednávku
 • Poskytuje komplexný spôsob oceňovania tovaru, medzi ktoré patria LIFO, FIFO a priemerné a štandardné ocenenie
 • Integrované plánovanie dopytu umožňuje plánovať požadované úrovne zásob na základe historických údajov, obchodných prognóz, priemerných trendov a sezónnych výkyvov
 • Integrované dodávateľské centrum poskytuje dodávateľom samoobslužný prístup k nákupným objednávkam, údajom o záväzkoch a ďalším kľúčovým informáciám
 • Jednoduchá integrácia podporuje obchodné modely s priamym dodaním
 • Zaistená integrácia dodávok vrátane balenia s prepravnými spoločnosťami, ako sú UPS, FedEx a USPS

Naše produkty

Dodávame riešenia prispôsobené potrebám našich klientov. Cloudové riešenia navyše dopĺňame o úpravy potrebné na fungovanie v podmienkach jednotlivých legislatív.

Kontaktné osoby

Tomáš Janeček

Managing Partner RSM Technology CZ & Senior NetSuite Consultant

+420 777 977 987

tomas.janecek@rsm.cz

Zdeno Dubnička

Head of NetSuite

+420 607 549 366

zdeno.dubnicka@rsm.cz

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*