Korporátne štruktúry

Maximalizovať daňovú efektivitu a jednoduchosť nie je ľahká úloha. Pomôžeme vám nájsť optimálne riešenie pre vaše podnikanie s cieľom minimalizovať daňové riziko a maximalizovať daňovú efektivitu.

S vedomím komplexnosti daňových aspektov korporátnych reštrukturalizácií sa zameriavame na identifikáciu a využitie daňových príležitostí a minimalizáciu rizík, a to plne v zhode s platnými daňovými predpismi. V spolupráci s kolegami z iných oddelení vám pomôžeme pri presune aktív, reštrukturalizácii dcérskych spoločností, fúziách a akvizíciách av ďalších kľúčových aspektoch korporátneho prostredia.

V priebehu štruktúrovania transakcií vás upozorníme na riziká, porovnáme náklady a prínosy jednotlivých variantov riešení a pomôžeme vám nájsť optimálne riešenie pre vašu situáciu, ktorý bude v súlade s vaším cieľom. Vďaka našim komplexným službám vám poskytneme podporu od plánovania až po realizáciu vášho zámeru. Môžete sa spoľahnúť na našu podporu v oblasti účtovníctva, daní, oceňovania a riadenia a koordinácie celého projektu.

Dôverujte našim skúsenostiam a profesionálnemu prístupu.

Vaša kontaktná osoba

Milan Černák

Managing Partner RSM SK
Zobraziť detail