Stratégia ESG

Zanalyzujeme váš súčasný prístup k ESG a vypracujeme pre vás stratégiu ESG so zameraním na kľúčové témy vášho podnikania.

Vykonáme komplexnú analýzu vášho súčasného prístupu k riadeniu v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia (ESG), aby sme vypracovali stratégiu zameranú na kľúčové otázky relevantné pre vaše podnikanie. Naším cieľom je pomôcť vám identifikovať potenciálne riziká ESG a vďaka našim znalostiam „osvedčených postupov“ posúdiť, ako si vaša firma stojí v porovnaní s vašou konkurenciou.

Môžeme vám tiež pomôcť pri zhromažďovaní relevantných údajov, ktoré sú kľúčové pre efektívnu implementáciu stratégie ESG. Ak potrebné údaje chýbajú, ponúkame pomoc pri implementácii technologických riešení, ktoré umožnia efektívne zhromažďovanie potrebných informácií.

Naše služby nekončia len analýzou a zberom údajov; spolupracujeme s vami na implementácii stratégie ESG do vašich interných procesov. To zahŕňa stanovenie konkrétnych cieľov, ktoré zodpovedajú vašim obchodným potrebám, a následné pravidelné vyhodnocovanie stratégie s cieľom zabezpečiť, aby vaša spoločnosť dosahovala optimálne výsledky v oblasti ESG.

Vaše kontaktné osoby

Zuzana Kubíková

Head of Management Consulting
Zobraziť detail

Anna Pačesová

Head of Corporate Services
Zobraziť detail