Outsourcing miezd a personalistiky

Zaistíme vám kompletné spracovanie mzdovej agendy v súlade so slovenskými právnymi predpismi.

Outsourcing miezd je flexibilná služba, ktorá sa prispôsobí potrebám vašej spoločnosti. Nezáleží na tom, či ste malá spoločnosť s niekoľkými zamestnancami alebo veľká korporácia s početným tímom.

Zabezpečíme vám kompletné spracovanie miezd v súlade s platnou legislatívou.

Disponujeme technológiami a kontrolnými systémami, ktoré minimalizujú riziko chýb a zabraňujú prípadným problémom s úradmi alebo vašimi zamestnancami.

Outsourcing miezd zahŕňa nasledujúce služby:

 • Mesačné spracovanie miezd.
 • Elektronický prenos z časového a dochádzkového systému.
 • Mzdové pásky – diskrétne pásky v papierovej forme alebo zašifrované v pdf alebo ich možno zdieľať na portáli
 • Možnosť nechať si vyplatiť mzdy za vás alebo si nechať poslať súbor priamo do vášho online banky.
 • Automatický prenos účtovného dokladu do vášho účtovného systému.
 • Registrácia v SSZ, zdravotných poisťovniach a na daňových úradoch.
 • Prihlásenie a odhlásenie na pobočkách zdravotných poisťovní a SSZ.
 • Zasielanie výkazov do dôchodkových fondov a životných poisťovní.
 • Spracovanie registračných listov dôchodkového poistenia.
 • Vypracovanie potvrdení o príjmoch pre peňažné a nepeňažné inštitúcie pre vašich zamestnancov.
 • Vypracovanie ročného zúčtovania dane z príjmov pre zamestnancov.
 • Vypracovanie ročného zúčtovania pre daňový úrad – zúčtovanie preddavkov a zrážkovej dane z príjmov fyzických osôb.
 • Vyhotovovanie štatistických výkazov.
 • Príprava oznámení o plnení povinného podielu osôb so zdravotným postihnutím.
 • Spracovanie a komunikácia s exekútormi a konkurznými správcami.
 • Likvidácia pracovných úrazov.
 • Vypracovanie špeciálnych výkazov podľa požiadaviek klienta – vložil by som do mzdového outsourcingu.
 • Zastupovanie pri kontrolách SSA, zdravotných poisťovní a iných kontrolách súvisiacich so mzdami.

Radi poskytneme aj ďalšie služby podľa vašich požiadaviek.

Vaše kontaktné osoby

Milan Černák

Managing Partner RSM SK
Zobraziť detail