Finančná asistencia

Poskytneme vám list znalca alebo odborné stanovisko, či je finančná pomoc poskytovaná za spravodlivých podmienok.

Podstata finančnej pomoci spočíva v tom, že cieľová spoločnosť poskytne zábezpeku, zvyčajne vo forme ručenia alebo zástavy v prospech banky poskytujúcej akvizičný úver, v prospech spoločnosti, ktorá kupuje majetkový podiel v inej spoločnosti (cieľovej spoločnosti).
Menej bežnou alternatívou finančnej pomoci je, že cieľová spoločnosť poskytne nadobúdateľovi čiastočný úver na kúpu svojich akcií.

Podstata finančnej pomoci spočíva v tom, že pre cieľovú spoločnosť vytvára riziko zníženia vlastného imania, ktoré je hrozbou pre jej veriteľov alebo menšinových vlastníkov. Preto je prísnou požiadavkou, aby bola finančná pomoc poskytnutá za spravodlivých podmienok vrátane odmeny vo forme úrokov/záručných poplatkov.

Finančná pomoc musí byť poskytnutá za spravodlivých podmienok, najmä pokiaľ ide o úroky alebo záruky za finančnú pomoc v prospech spoločnosti.

Čo pre vás pripravíme?

  • List súdneho znalca alebo znalecký posudok na určenie výšky odmeny za poskytnutú finančnú pomoc a výsledné posúdenie, či je finančná pomoc poskytnutá za spravodlivých podmienok.
  • Stanovisko všeobecne uznávaného nezávislého odborníka k preskúmaniu písomnej správy predstavenstva o poskytnutej finančnej pomoci.
Vaša kontaktná osoba

Rudolf Hájek

Senior Manager – Business Valuation
Zobraziť detail