Taleo – G2 integrace

Taleo Connector (TC) spája platformu spoločnosti Oracle na riadenie talentov a aplikáciu G2 spoločnosti LMC na získavanie talentov.

TC sa skladá z niekoľkých komponentov:

Služba Taleo Cloud Service je platforma na riadenie talentov podľa požiadaviek zákazníka.

Taleo Connect Client (TCC) je štandardný integračný komponent, ktorý spoločnosť Oracle poskytuje bezplatne každému zákazníkovi s implementáciou Taleo. Používa sa na výmenu, t. j. export a import všetkých údajov. Spoločnosť ARC Consulting pripravila špecifickú konfiguráciu na podporu integrácie G2.
Utilita Java je špecifickou súčasťou kódu ARC Consulting, ktorá umožňuje komunikáciu medzi TCC a G2. Keďže nie je možné priamo prepojiť obe aplikácie, táto služba pomáha zladiť spôsoby komunikácie na oboch stranách. Taktiež konvertuje dátové súbory do správneho formátu.

G2 je aplikácia poskytovaná spoločnosťou LMC na správu firemných účtov na portáli jobs.cz. Používatelia môžu vidieť svoje pracovné miesta/požiadavky, triediť a filtrovať uchádzačov, meniť zverejnené pravidlá atď.

Prínosy riešenia:

  • Úspora času vďaka automatickému prenosu údajov.
  • Širšie pole uchádzačov pre kvalitnejšie obsadzovanie nových pracovných miest.
  • Zníženie potreby spolupráce s personálnymi agentúrami alebo zverejňovania pracovných pozícií na externých webových portáloch vďaka vytvoreniu vlastnej skupiny kandidátov a možnosti priamo kontaktovať uchádzačov z predchádzajúcich pracovných ponúk.
  • Prehľadná správa uchádzačov o pozíciu s možnosťou nastavenia vlastného náborového procesu.
  • Hromadná komunikácia so všetkými uchádzačmi s možnosťou odmietnuť ich alebo ich informovať o stave výberového konania.
Vaša kontaktná osoba

Tomáš Janeček

Managing Partner RSM Technology CZ
Zobraziť detail