Dodávky a servis

Už viac ako 30 rokov podnikáme v oblasti nasadenia a správy Informačných technológií.

Máme mnohoročné obchodné skúsenosti a technické znalosti potrebné na to, aby mix osvedčených postupov so softvérovými nástrojmi viedol k úspešnému zavádzaniu, aktualizácii a modernizácii desktopového operačného systému v podnikovom prostredí s minimálnym narušením činnosti, s minimálnymi dopadmi na koncových užívateľov av neposlednom rade aj s minimálnymi nákladmi .

Sme servisným partnerom spoločnosti HP Inc. a Hewlett Packard Enterprise. Podporu poskytujeme aj ďalším výrobcom.

Čo s nami získate?

Zaistíme vám stabilné, bezpečné a užívateľsky prívetivé prostredie na serveroch a klientskych staniciach a výrazné zníženie objemu investičných a prevádzkových nákladov.

Za pomoci virtualizácie plne využijete hardvérový výkon infraštruktúry, zjednodušíte zálohovanie a obnovu záloh. Vykonanou konsolidáciou môžete objaviť veľké rezervy, ktoré umožnia ďalší rozvoj. V neposlednom rade s nami získate pružnejšie vývojové a testovacie prostredie.

Dodáme vám moderné riešenia, v ktorých sa uplatňujú technológie popredných svetových výrobcov, ako sú HP Inc, Hewlett-Packard Enterprise, Cisco Systems, APC, Fortinet, Microsoft, Oracle a ďalšie.

Zaistíme dodávky jednoduchých súborových serverov, proxy serverov, ale aj serverov pre informačné systémy zložené z databázových serverov s napojením na aplikačné servery až po klastrové technológie.

Vaša kontaktná osoba

Martin Zeman

Head of IT Infrastructure & Logistics
Zobraziť detail