Konsolidácia a optimalizácia IT

Konsolidácia zahŕňa analýzu neefektívnej štruktúry existujúcej IT infraštruktúry a tým vám ušetrí náklady vynaložené zbytočne navyše.

Konsolidáciou a optimalizáciou IT dochádza k zjednoteniu architektúry a IP schémy. Ďalej sa unifikuje pripojenie k internetu a vzdialený prístup. Pomocou konsolidácie IT a infraštruktúry dochádza na jednej strane k zníženiu nákladov na podporu IT systémov, na strane druhej vedie k zhodnoteniu investícií do vybavenia IT a zefektívneniu práce zamestnancov a procesov.

Poskytujeme taktiež optimalizáciu a konsolidáciu dátových centier, konsolidáciu serverovej platformy, diskových úložísk, databáz a racionalizáciu aplikačných vrstiev.

Konsolidácia a optimalizácia IT prináša organizáciám mnoho výhod, ktoré zlepšujú ich konkurencieschopnosť a efektivitu. Vďaka konsolidácii a optimalizácii IT je možné objaviť veľké rezervy v prostriedkoch a kapacitách, ktoré umožnia ďalší rozvoj bez nutnosti investovať do nového vybavenia. Zároveň zlepšuje prístup k ukladaniu a zálohovaniu dát, čo zvyšuje bezpečnosť a dostupnosť informácií. Umožní vám štandardizovať vybavenie pre jednoduchšiu obsluhu a údržbu. S vhodne zvolenou konsolidáciou a optimalizáciou IT získate technologický náskok pred konkurenciou, pretože budete využívať najmodernejšie riešenia a technológie. Získate tiež nový prístup k licencovaniu serverových technológií, ktorý je flexibilnejší a výhodnejší.

Vlastnosti konsolidácie a optimalizácie IT

  • Model optimalizácie umožňuje pochopiť a následne vylepšiť stav infraštruktúry IT.
  • Správa infraštruktúry sa za pomoci optimalizácie stane vysoko automatizovanou a proaktívnou.
  • Riešenia, ktoré poskytujú lepšiu škálovateľnosť a môžu byť upravené v závislosti na predpokladanom zvýšení počtu užívateľov.
Vaša kontaktná osoba

Martin Zeman

Head of IT Infrastructure & Logistics
Zobraziť detail