CSR

Naše společenské závazky a etická odpovědnost: posilujeme společnost prostřednictvím rovnosti, charity a udržitelného rozvoje.

Veríme, že spoločenská zodpovednosť nie je len niečo, čo sa hovorí, ale aj niečo, čo sa robí. Kladieme dôraz na spoločenskú zodpovednosť, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej kultúry. Veríme v posilňovanie spoločnosti prostredníctvom rovnosti, charitatívnej podpory a udržateľného rozvoja.

Podpora rovnosti v podnikaní a posilnenie postavenia žien (WEP)

Podporujeme rovnosť a posilnenie postavenia žien v podnikaní prostredníctvom účasti na programe Zásady posilnenia postavenia žien (WEPs). Náš záväzok prispieva k vytváraniu rovnakých príležitostí na pracovisku.

Charitatívne projekty

Sme aktívni v charitatívnych projektoch. Napríklad hrdo a dlhodobo podporujeme Centrum Paraple a Pamäť národa. Pomohli sme aj nasledujúcim projektom: Dobrodejky, Hospicu Dobrého pastiera, Človeku v tiesni, Slnečnému lúču a Srdcu Európy pre Ukrajinu.

Etika a dodržiavanie právnych predpisov vo všetkých oblastiach činnosti

Kladieme dôraz na etiku a dodržiavanie právnych predpisov vo všetkých oblastiach našej činnosti, máme nulovú toleranciu voči korupcii a úplatkárstvu vo verejnom a súkromnom sektore.

Spoločenská zodpovednosť a udržateľný rozvoj

Zásady spoločenskej zodpovednosti podnikov sú pre nás zásadné a sú tiež prirodzenou súčasťou našej firemnej kultúry. Zodpovedným správaním voči našim zamestnancom, obchodným partnerom a životnému prostrediu prispievame k trvalo udržateľnému rozvoju. Rešpektujeme všetky tri piliere spoločenskej zodpovednosti – ekonomický, sociálny a environmentálny.

Aktívne zapojenie do problematiky ESG a budovanie etickej firemnej kultúry

Aktívne sa zapájame do problematiky ESG (Environmental, Social and Governance) s cieľom zvýšiť náš pozitívny vplyv na okolitý svet. Budujeme etickú firemnú kultúru založenú na neustálom rozvoji a spokojnosti zamestnancov s dôrazom na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Naše služby pre vaše podnikanie

VÝSLEDKOM NAŠEJ PRÁCE JE VÁŠ ZISK
Outsourcing
Čítať viac

Zakladáme si na vzájomnej dôvere, otvorenosti a vysoko individuálnom prístupe k našim klientom. Nezáleží na tom, či ste nadnárodná korporácia, stredne veľká spoločnosť alebo začínajúci podnik.

PODPORUJEME VÁS V ŠIROKEJ ŠKÁLE OBLASTÍ
Ekonomické poradenstvo
Čítať viac

Od daňového poradenstva, oceňovania, strategického poradenstva, fúzií a akvizícií až po korporátne služby. Sme tu pre vás.

OD UKLADANIA ÚDAJOV CEZ INFORMAČNÝ SYSTÉM AŽ PO NEPRETRŽITÚ PODPORU POUŽÍVATEĽOV
IT poradenstvo
Čítať viac

Máme viac ako 30 rokov skúseností a individuálny prístup ku každému klientovi. V našich radoch sú skúsení špecialisti a talentovaní juniori, ktorí vám poradia a pomôžu s akýmkoľvek IT problémom