Slovakia
Jazyky

Daňová optimalizácia a plánovanie

Skúsení daňoví poradcovia navrhnú na základe analýzy daňovej situácie spoločnosti konkrétne riešenie k optimalizácii daňovej povinnosti, a to za použitia osvedčených modelov vrátane štruktúr využívajúcich daňovo priaznivé jurisdikcie.

Tieto služby zahrňujú najmä poradenstvo v nasledujúcich oblastiach:

  • poradenstvo pri zakladaní spoločností, voľbe vhodnej právnej formy, štrukturovanie holdingu, plánovanie štruktúr joint ventures;
  • optimalizácia štruktúry podnikov za účelom zníženia daňového zaťaženia zisku (plánovanie umiestnenia holdingových spoločností, štrukturalizácia koncernu vrátane využívania spoločností v optimálnych jurisdikciách);
  • financovanie v rámci skupiny podnikov, projektové a akvizičné financovanie;
  • prenos a využitie daňových strát, špecifiká fúzii;
    optimalizácia v oblasti DPH.

Kontaktné osoby

Milan Šaran

Head of Tax Slovakia

+421 948 100 271

milan.saran@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*

Referencie