Slovakia
Jazyky

Štruktúrovanie a daňové plánovanie

Na základe analýzy daňovej situácie spoločnosti a zvažovaného podnikateľského zámeru spoločnosti vám navrhneme konkrétne daňovo optimálne riešenie vrátane prípadného využitia medzinárodných prvkov.

Najprv posúdime prípadný dosah zvažovanej transakcie, navrhneme možné alternatívy vrátane kalkulácie daňového zaťaženia a odporučíme najvhodnejšie riešenie vo vzťahu k požiadavkám spoločnosti.

  • Komplexné poradenské služby v oblasti daňových dosahov vnútroštátnych aj cezhraničných transakcií
  • Poradenstvo pri zakladaní spoločností, voľbe vhodnej právnej formy a štruktúrovaní holdingu
  • Poradenstvo s cieľom nastavenia optimálnej štruktúry podnikov v skupine vo vzťahu k daňovému zaťaženiu (plánovaniu umiestnenia holdingových spoločností, štrukturalizácie koncernu vrátane prípadného využitia zahraničných jurisdikcií)
  • Financovanie v rámci skupiny podnikov s ohľadom na daňové zaťaženie
  • Komplexné poradenstvo pri realizácii skupinových transakcií – fúzie, akvizície, predaj a vklad podniku
  • Optimalizácia daňovo transparentných štruktúr

Kontaktné osoby

Milan Černák

Managing Partner Slovakia

+421 905 984 161

milan.cernak@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*

Referencie