Slovakia
Jazyky

Medzinárodné zdanenie

V oblasti medzinárodného zdanenia riešime pre klientov právnické osoby najčastejšie:

 • Aplikáciu výhod vyplývajúcich zo zmlúv o zamedzení dvojitému zdaneniu a zákona o daniach z príjmov
 • Stále prevádzky
 • Zrážkové dane z dividend, úrokov a licenčných poplatkov
 • Oznámenie o príjmoch platených do zahraničia
 • Zápočty dane
 • Cezhraničné fúzie

U fyzických osôb sú to najčastejšie:

 • Daňové rezidentstvo
 • Spracovanie priznaní so zahraničnými príjmami
 • Zápočty dane zo zahraničných investícií
 • Daňové ekvalizácie
 • Zdaňovanie zamestnaneckých výhod (benefitov) vrátane tzv. „stock-option“ plánov
 • Zdanenie u vyslaných a vysielaných pracovníkov

Kontaktné osoby

Juraj Polák

Branch Manager RSM Slovakia

+421 948 760 928

juraj.polak@rsmsk.sk

Milan Šaran

Head of Tax Slovakia

+421 948 100 271

milan.saran@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*