Slovakia
Jazyky

Poradenstvo v oblasti DPH – previerka priznania k DPH

V rámci služby Daňová previerka priznania k DPH ponúkame kontrolu priznania k dani z pridanej hodnoty, ktoré je zostavené Vašim účtovným oddelením, našimi daňovými špecialistami. V rámci daňovej previerky sa náhodne kontroluje ako uplatnenie DPH z pohľadu jednotlivých transakcií v danom zdaňovacom období, tzn. napr. náležitosti daňových dokladov, nárok na odpočet DPH u jednotlivých štandardných transakcií, tak aj to, či je DPH uplatnené v súlade so zákonom o DPH. Takto skontrolované priznanie následne podpíše jeden z našich daňových poradcov a elektronicky ho odošle na príslušný daňový úrad.

V prípade zložitejších otázok z oblasti DPH vyplývajúcich z podnikateľskej praxe alebo plánovaných mimoriadnych transakcií spracováva naše daňové oddelenie pre klientov taktiež daňové analýzy vo forme písomných stanovísk.

Za prioritu považujeme zrozumiteľnosť našich stanovísk a jednoznačnosť našich odporúčaní pre Vás. Nami spracované stanoviská štandardne obsahujú vyjadrenia nášho odborníka k zadanému dotazu a odporúčania ďalšieho postupu (táto časť je vždy čo najkratšia a dáva klientom jednoznačné odporučenie, ako ďalej postupovať) a zároveň detailné zdôvodnenie nášho stanoviska, vrátane odkazov na použité zákony či literatúru.

Kontaktné osoby

Milan Černák

Managing Partner Slovakia

+421 905 984 161

milan.cernak@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*

Referencie