Slovakia
Jazyky

Transformácia podniku

Obľúbenosť koncepcie ESG rastie nielen kvôli predpisom, ktoré je potrebné dodržiavať, ale aj preto, lebo čoraz viac zainteresovaných strán, klientov, dodávateľov a organizácií má požiadavky, ktoré sú spojené s ESG. Mnohé podniky chcú spolupracovať so spoločnosťami, ktoré majú podobný pohľad na otázky ESG, pretože týmto spôsobom môžu spoločne pracovať.

Tento druh transformácie podniku nie je len výzvou pre podniky, ale aj veľkou príležitosťou na celkovú zmenu podnikania k lepšiemu a implementáciu ESG doň. Môžeme vám pomôcť zosúladiť vaše úsilie v oblasti ESG s celkovou stratégiou vašej spoločnosti, a tým vám pomôžeme stať sa konkurencieschopnejšími a vytvoriť stabilnú budúcnosť pre vašu spoločnosť.

Kontaktné osoby

Zuzana Kubíková

Head of Management Consulting

+420 731 408 920

zuzana.kubikova@rsm.cz

Anna Pačesová

Head of Corporate Services

+421 233 006 260

anna.pacesova@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*