Slovakia
Jazyky

Analýza procesov

Na začiatku posudzovania vášho podniku je nevyhnutné zmapovať všetky procesy v rámci aktuálneho stavu s cieľom podrobného pochopenia fungovania celej organizácie a identifikovania oblastí s potenciálom na zlepšenie. Sú doložené na podrobne zdokumentovaných procesných mapách a postupoch, ktoré vám pomôžu pri ďalšom rozhodovaní.

Náš prístup k vašim procesom:

V rámci procesnej mapy vám ponúkame vytvorenie mapy DMAIC na základe metódy Lean Six Sigma, s ktorou majú naši konzultanti bohaté skúsenosti a ktorú môžeme použiť na priame identifikovanie procesov, ktoré je potrebné zlepšiť. Jednotlivé kroky pri procesnej analýze:

Define Project (vymedzenie projektu)

Measure Performance (zmeranie výkonu)

Analyze Root Causes (analýza hlavných príčin)

Improve Performance (vylepšenie výkonu)

Control Performance (riadenie výkonu)

Po podrobnom zmapovaní procesov v rámci analýzy a tvorby procesov je potrebné vykonať GAP analýzu. Je potrebné identifikovať smer, ktorým sa bude vaša organizácia uberať, čo by ste si od nej sľubovali alebo aký má potenciál.

V ďalšom kroku poskytujeme plánovanie koncepcie procesov a stratégie zlepšovania, ktoré vašej organizácii umožnia budovať procesy čo možno najefektívnejšie.

Kontaktné osoby

Zuzana Kubíková

Head of Management Consulting

+420 731 408 920

zuzana.kubikova@rsm.cz

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*

Referencie