CFO Agenda

Snažíte sa nájsť správnu kombináciu zodpovedností týkajúcich sa efektívnosti, kvality a konzistentnosti informácií, vnútorných kontrol, riadenia spoločnosti, technológií a riadenia finančných talentov?

Dnešní finanční riaditelia (CFO) a finančné organizácie musia pokrývať oveľa širšiu škálu povinností, než tomu bolo v ich tradičnej úlohe podnikových účtovníkov. V RSM Technology CZ sme vyvinuli niekoľko špecifických podporných služieb, ktoré prinášajú rozsiahle skúsenosti z odvetvia a osvedčené postupy na dosiahnutie konkrétnych cieľov vašej organizácie.

Strategické služby pre finančných riaditeľov

Určenie vízie a plánu transformácie vašej finančnej organizácie je nevyhnutné pre jej dlhodobý úspech. Zmeny sú pre spoločnosti často ťažké, ale sú dôležitým prvkom rastu, ktorý umožňuje spoločnostiam využiť strategické príležitosti a prispôsobiť sa rôznym ekonomickým faktorom.

Uzávierkový proces a finančné výkazníctvo

Získajte kontrolu a zlepšite efektívnosť procesov finančnej uzávierky, ktoré pozitívne ovplyvnia vaše finančné výkazníctvo. Uzávierkové procesy môžu byť strašiakom nielen v prvých mesiacoch, ale počas celého finančného roka.

Optimalizujte svoje finančné a účtovné procesy

Úprava účtovných procesov, ako je napríklad Prehľad účtovnej osnovy – alebo úprava účtovnej osnovy. Problém účtovnej osnovy môže byť spoločným menovateľom mnohých spoločností, napríklad keď sa spoločnosť výrazne rozrastie a nemá žiadnu štruktúru vo výkazníctve, vytvára pre každý účet nový účet, čím sa účtovná osnova nafúkne.

Vaša kontaktná osoba

Zuzana Kubíková

Head of Management Consulting
Zobraziť detail