Slovakia
Jazyky

Konsolidovaná účtovná uzávierka

Pre potreby auditu vypracujeme konsolidovanú účtovnú uzávierku. Táto účtovná uzávierka skupiny podnikov poskytuje komplexné informácie o celkovom majetku, záväzkoch, vlastnom imaní, nákladoch a výnosoch za ekonomicko-hospodárske zoskupenie podnikov, ktoré sú kapitálovo prepojené.

Konsolidovaná účtovná uzávierka slúži na informovanie akcionárov, či na účely auditu. Neslúži na účely daňové a na rozdeľovanie hospodárskych výsledkov.

Kontaktné osoby

Lenka Zdražilová

Head of Transaction Advisory Services

+421 233 006 260

lenka.zdrazilova@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*