Slovakia

Oceňovanie nehnuteľností

Nehnuteľnosti sú bežnou súčasťou každodenného života väčšiny z nás. V osobnej rovine riešime výšku nájomného, poplatky za služby spojené s bývaním, splátky hypotéky alebo jej refinancovanie. V tej pracovnej sa potom realitní profesionáli stretávajú s akvizičným financovaním, právnym, daňovým alebo technickým DD, nájomnými vzťahmi, vecnými bremenami, prevodmi a vkladmi nehnuteľností alebo obchodných podielov v realitných spoločnostiach, a tak ďalej. Tým všetkým sa v priebehu užívania nehnuteľnosti prelína potreba jej priebežného oceňovania.

Kedy oceňovať nehnuteľnosť?

Pred nadobudnutím alebo predajom nehnuteľnosti je pre obe transakčné strany dôležitá informácia o reálnej (trhovej) hodnote nehnuteľnosti, ktorá je ďalej využívaná aj na daňové účely. V prípade čiastočného financovania z vlastných zdrojov potrebuje následne kupujúci ocenenie nehnuteľností pre financujúci subjekt. Obe strany realitnej transakcie sa môžu stretnúť s potrebou reštrukturalizácie realitnej spoločnosti formou fúzie, odštiepenia, vkladu alebo prevodu, a v týchto prípadoch je vždy nutné vyhotoviť znalecký posudok s ocenením nehnuteľností alebo spoločností s nehnuteľnosťami v portfóliu.

Nech už sa s potrebou ocenenia stretnete v akejkoľvek podobe, znalecká organizácia RSM TACOMA je pre Vás tou správnou voľbou.

Trhové ocenenie nehnuteľností

Znalecké posudky s ocenením nehnuteľností, listy znalca a ďalšie odborné vyjadrenia a štúdie pre Vás spracujeme najmä v súvislosti s:

 • Rôznymi komerčnými účelmi – akvizíciami alebo divestíciami
 • Nepeňažnými vkladmi nehnuteľností
 • Premenami spoločností a družstiev – fúzie alebo rozdelenia, odštiepenie časti imania
 • Požiadavky medzinárodných štandardov finančného výkazníctva („IFRS“)
 • „Alokácia obstarávacej ceny“ (PPA)
 • Oceňovanie pre účely „bežného“ výkazníctva vedeného v súlade s IFRS, pravidelné preceňovanie dlhodobých zložiek aktív reálnou hodnotou
 • Transfer pricing – ceny uplatňované pri transakciách medzi dvoma ekonomicky či personálne prepojenými subjektmi (v rámci koncernu) musia byť pre daňové účely stanovené v obvyklej výške, typickým prípadom môžu byť predaje či prenájmy nehnuteľností
 • Súvisiace ocenenie pred zaobstaraním / predajom majetku pre indikáciu kúpnej / predajnej ceny, pre daňové účely, a pod.
 • Kúpou nehnuteľností, darovaním, dedičstvom
 • Súdnymi spormi, arbitrážami
 • Úverovým riadením u bankových ústavov
 • Požiadavky zákona o účtovníctve
 • Dražobným a exekučným konaním.

Revízne znalecké posudky

Okrem štandardných znaleckých výstupov ponúkame vypracovanie nezávislých, argumentačne dobre podporených revíznych znaleckých posudkov v záležitostiach týkajúcich sa obvyklého postupu ocenenia, použitých a možných oceňovacích metód či vstupných parametrov odhadu hodnoty nehnuteľného majetku.

Štúdie uskutočniteľnosti projektov investičnej výstavby

Samostatnou kapitolou sú štúdie uskutočniteľnosti projektov investičnej výstavby, ktoré poskytujú klientovi v predinvestičnej fáze základné informácie o miere realizovateľnosti konkrétneho projektu. Realizovateľnosť tu pritom chápeme nielen v zmysle technickom, ale predovšetkým z hľadiska ekonomického a finančného, z hľadiska dopadov na životné prostredie a dopadov sociálno – ekonomických.

Zaujala vás služba? Zdieľajte ju ďalej

Kontaktné osoby

Radka Svobodová

Head of RSM TACOMA Valuation

+420 731 411 263

radka.svobodova@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*

Referencie

Táto stránka využíva cookies pre personalizáciu a marketing viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close