Slovakia
Jazyky

Transfer pricing, ceny medzi spriaznenými osobami, oceňovanie na daňové účely

Vzťahy medzi spriaznenými osobami sú monitorované a kontrolované daňovými správami jednotlivých štátov z pohľadu ich daňových dopadov, najmä ich vplyvu na výšku základne pre stanovenie dane z príjmov. Preto je nevyhnutné, aby spriaznené spoločnosti mali tieto vzťahy dobre ošetrené s ohľadom na problematiku transferových cien.

Transferové ceny musia byť podľa daňových predpisov stanovené s ohľadom na dodržanie princípu trhového odstupu, t.j. v takej výške, v akej by boli za rovnakých alebo obdobných podmienok dohodnuté medzi nezávislými subjektmi v bežných obchodných vzťahoch a za obvyklých obchodných podmienok. Porušenie tohto princípu môže viesť k vymeraniu dodatočnej daňovej povinnosti vrátane súvisiaceho príslušenstva.

Medzi typické príklady transakcií medzi spojenými osobami patrí napr. predaj medziproduktov či finálnych výrobkov, poskytovanie manažérskych služieb, vykonávanie marketingových aktivít, poskytovanie práva užívania nehmotného majetku (licencie), predaj či prenájom nehnuteľného alebo hnuteľného majetku, poskytovanie finančných zdrojov v rámci skupiny prepojených osôb, poskytovanie záruk a iných foriem zabezpečenia atď.

Čo pre Vás pripravíme?

Radi pre Vás v spolupráci s daňovými poradcami pripravíme najmä:

  • Vstupná analýza transakcií klienta so spriaznenými osobami
  • Vypracovanie návrhu novej stratégie a postupov
  • Príprava a spracovanie kompletnej dokumentácie súvisiacej so stanovením transferových cien
  • Štúdia či znalecký posudok vo veci stanovenia transferovej ceny, resp. jej rozpätie
  • Vypracovanie žiadosti o vydanie záväzného posúdenia transferových cien finančným úradom
  • Podpora pri jednaniach či zastupovanie klienta pred finančnými úradmi.

Znalecká organizácia spoločnosti RSM Consulting SK pre Vás pripraví kvalifikovaný odhad výšky transferových cien v súlade s požiadavkami príslušných daňových predpisov. Pre tieto účely využívame celý rad komerčných rešpektovaných a uznávaných databáz, príkladne sa jedná o databázu AMADEUS, RoyaltyStat a Thomson ONE od Reuters.

Kontaktné osoby

Rudolf Hájek

Senior Manager

+420 226 219 000

rudolf.hajek@rsmsk.sk

Jiří Skotnica

Senior Manager

+420 739 680 970

jiri.skotnica@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*

Referencie