Slovakia
Jazyky

Analýza rizík

Čo je analýza rizík?

Hodnotenie rizík a slabín v prostredí zákazníka s návrhom na ich elimináciu pomocou IT Baseline Protection Manual podľa štandardu ČSN/ISO17799 a ďalších metód a postupov podľa prostredia zákazníka.

Výhody analýzy rizík

  • Detailná identifikácia kľúčových aktív a zraniteľných miest v prevádzkových postupoch a spôsobe využívania technológií
  • Podklad pre manažérske rozhodnutia pri riadení rizík
  • Návrh konkrétnych opatrení na nápravu zistených nedostatkov členených podľa priorít realizácie a náročnosti
  • Výstup analýzy podľa požiadaviek ISMS (štruktúra dokumentácie, väzba vybraných opatrení, vyhlásenie o aplikovateľnosti podľa požiadaviek normy)

Vlastnosti analýzy rizík

  • Identifikácia a oceňovanie aktív
  • Analýza hrozieb
  • Analýza zraniteľnosti
  • Návrh protiopatrení
  • Bezpečnosť údajov a softvéru
  • Komunikačná a technická bezpečnosť

Kontaktné osoby

Petr Odvárka

Senior System Specialist

+420 602 412 993

petr.odvarka@rsm.cz

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*