Administratívne a konzultačné služby

Poskytneme vášmu podnikaniu silné administratívne zázemie.

Nestrácajte čas s byrokraciou a administratívou, sústreďte sa na svoje podnikanie.

Pravidelné administratívne služby (Company Secretarial)

Chcete sa uistiť, že vaša spoločnosť spĺňa všetky korporátne povinnosti podľa aktuálnej legislatívy? Potrebujete niekoho, kto vás bude informovať o novinkách, ktoré sa vás môžu týkať a pravidelne s vami prejde stav vašej spoločnosti? S tým vám vieme pomôcť.

Služba zahŕňa:

 • Zhrnutie aktuálneho stavu spoločnosti.
 • Kontrolu informácií zapísaných v obchodnom a živnostenskom registri.
 • Kontrolu informácií zapísaných v evidencii skutočných majiteľov.
 • Kontrolu Zbierky listín (zverejnenie účtovných závierok). Včasné informovanie o novinkách v oblasti korporátnych záležitostí.
 • A ďalšie vzhľadom k povahe vášho podnikania.

Konzultačné služby

Potrebujete lokálnu pomoc so špecifickými záležitosťami ohľadom vášho podnikania? Vďaka našim znalostiam a orientácii v miestnych pomeroch vám môžeme pomôcť odpovedať na celú radu otázok, či pomôcť s inak zložitými úkonmi, ako napríklad:

 • Asistencia so založením bankového účtu.
 • Vypracovanie analýz a memoránd na vašu požiadavku.
 • Prieskum trhu.
 • Oslovenie vašich lokálnych potenciálnych obchodných partnerov, dodávateľov, klientov a sprostredkovanie komunikácie.
 • Lokálna pomoc pri realizácii vašich projektov (napr. predaj alebo kúpa spoločnosti). Nájdenie vhodných kancelárskych priestorov.
 • Lokálna podpora počas auditu (napr. prehliadka prevádzky, obstaranie fotografií, spracovanie dokumentácie).
 • A ostatné služby podľa vášho priania a našich možností.

Ad hoc administratívne služby

 • Administratívna podpora.
 • Príprava korporátnych dokumentov.
 • Organizácia valných zhromaždení.
 • Založenie dokumentov do zbierky listín.
 • Schválenie účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení hospodárskeho výsledku.
 • Asistencia so založením bankového účtu.
Vaša kontaktná osoba

Anna Pačesová

Head of Corporate Services
Zobraziť detail