Účtovné poradenstvo

Naši odborníci sú vždy pripravení pomôcť vám s bežnými, ale aj s tými najzložitejšími účtovnými problémami, a to buď jednorazovo, alebo v rámci dlhodobej spolupráce.

V záujme čo najefektívnejšej spolupráce pri riešení účtovných problémov súvisiacich s vaším podnikaním vám ponúkame možnosť konzultácie prostredníctvom e-mailu alebo telefonického rozhovoru s účtovným špecialistom.

Sme pripravení pomôcť vám s bežnými aj zložitejšími účtovnými problémami, a to buď jednorazovo, alebo v rámci dlhodobej spolupráce.

Čo pre vás môžeme urobiť?

  • Pomoc a spolupráca pri audite spoločnosti.
  • Oznamovanie zákonných povinností týkajúcich sa účtovníctva a platenia daní.
  • Komunikácia za účelom vysvetlenia účtovných položiek, ročných účtovných závierok, daňových priznaní, komunikácia s úradmi.
  • Riešenie otázok súvisiacich s neštandardnými účtovnými prípadmi, ako sú napr. premeny, predaj (prenájom) podniku alebo jeho časti, odčlenenie dcérskej spoločnosti a pod. alebo vypracovanie stanoviska k iným zložitým účtovným prípadom.
  • Pomoc pri vypracúvaní interných smerníc a metodík pre interné postupy a kontrolné systémy.
  • Poskytovanie školení pre vašich interných zamestnancov v oblasti účtovníctva.
  • Preskúmanie a rekonštrukcia účtovníctva za predchádzajúce účtovné obdobia.
  • Poradenstvo v oblasti vedenia účtovníctva a prípravy účtovnej závierky podľa IFRS.
Vaša kontaktná osoba

Milan Černák

Managing Partner RSM SK
Zobraziť detail