PeopleSoft Financials

Oracle PeopleSoft Financials je komplexné softvérové riešenie, ktoré poskytuje aplikácie na efektívne riadenie, podporu každodenných operácií a vykonávanie obchodných procesov počas celého ich životného cyklu. Toto integrované riešenie umožňuje spoločnostiam jednoducho a efektívne riadiť rôzne finančné aspekty a optimalizovať ich celkovú činnosť.

Oracle PeopleSoft Financials je integrované softvérové riešenie, ktoré poskytuje aplikácie umožňujúce efektívne riadiť výkonnosť, podporovať každodenné operácie a implementovať podnikové procesy počas celého ich životného cyklu.

Modul Finančné riadenie implementuje procesy Procure-to-Pay a Order-to-Cash vrátane hlavnej knihy, rozpočtovania, majetku, výdavkov a cestovných náhrad a funkcií riadenia projektov.

V rámci modulu SCM umožňuje synchronizáciu dodávateľského reťazca, zvýšenie efektívnosti a zníženie nákladov v celom dodávateľskom reťazci vrátane procesov Plan-to-produce alebo Order-to-Cash.

Výhody

 • Využíva osvedčené postupy na dosiahnutie prvotriedneho riadenia finančných procesov.
 • Účinne spĺňa finančné a regulačné požiadavky (napr. IFRS, GAAP).
 • Poskytuje väčší prehľad a transparentnosť pri správe kľúčových obchodných informácií.

Moduly a funkcie

Hlavná účtovná kniha

 • Automatická uzávierka a konsolidácia.
 • Podpora viacerých mien.
 • Účtovné kódy a samostatné účtovné knihy.
 • Alternatívne účty.
 • Konfigurovateľné záznamy účtovného reťazca.
 • Kontrola rozpočtu.
 • Kombinované pravidlá.
 • Účtovanie medzi obchodnými jednotkami a v rámci nich.
 • Dynamické alokácie.
 • Online a automatické odsúhlasenie hlavnej knihy so subsystémami.

Riadenie životného cyklu majetku

 • Riadenie údržby majetku.
 • Správa majetku.
 • Správa IT majetku.
 • Finančné a prevádzkové údaje.
 • Pokročilé metódy odpisovania.
 • Znehodnotenie.
 • Precenenie.
 • Leasing.

Riadenie nákupov do nákladov

 • Elektronické zúčtovanie.
 • Záväzky.
 • Riadenie hotovosti.
 • Riadenie vzťahov s dodávateľmi.

Účtovníctvo

 • Automatizovaný proces fakturácie a platieb.
 • Elektronické riešenia.
 • Konfigurovateľný pracovný postup.
 • Prehľad do hlavnej knihy.
 • Kontrola dodávateľov.
 • Správa úverov a inkás.
 • Fakturácia.
 • Elektronická úhrada faktúr.
 • Pohľadávky.

Pohľadávky

 • Centralizovaná správa úverov a inkasa.
 • Viacúrovňová hierarchia zákazníkov.
 • Hodnotenie rizík.
 • Automatizácia spracovania transakcií.
 • Nastaviteľné pravidlá platieb.

Správa hotovosti a pokladnice

 • Riadenie likvidity.
 • Umiestnenie hotovosti.
 • Predpovedanie požiadaviek na hotovosť.
 • Automatické odsúhlasovanie bankových účtov.
 • Elektronický prevod finančných prostriedkov.
 • Zametanie hotovosti.
 • Hotovostné informačné panely.
 • Správa transakcií.
 • Riadenie rizík.

Riadenie vzťahov s dodávateľmi

 • Elektronický nákup.
 • Elektronický styk s dodávateľmi.
 • Systém hodnotenia dodávateľov.
 • Správa zmlúv s dodávateľmi.
 • Strategické zásobovanie.
 • Nákup služieb.

Riadenie dodávateľského reťazca

 • Riadenie mobilných zásob.
 • Čiarové kódy.
 • Prepojenie dodávateľských, zákazníckych a obchodných procesov.
 • Kombinácia spôsobov výrobnej technológie.

Správa cestovných výdavkov a nákladov

 • Automatizácia správy cestovných nákladov.
 • Kontrolné prvky.
 • Samoobslužné vykazovanie.
 • Integrácia kreditných kariet.

Riadenie na základe činností

 • Strategické riadenie výdavkov.
 • Modelovanie v reálnom čase.
 • Flexibilná navigácia v modeli.
 • Viacrozmerná analýza ziskovosti a vykazovanie.

Plánovanie a rozpočtovanie

 • Integrované komplexné riešenie.
 • Flexibilný návrh modelu.
 • Flexibilná a robustná metodika pre vzorce.
 • Proces založený na spolupráci a rolách.
 • Dynamické vykazovanie a analýza.
Vaša kontaktná osoba

Tomáš Janeček

Managing Partner RSM Technology CZ
Zobraziť detail