Business Intelligence

Tento silný analytický nástroj vytvorí za sekundu reporting interných procesov, čo zvýši kontrolu nad údajmi a podnikovú agilitu. BI významne prispieva k prispôsobovaniu vášho podniku neustálym zmenám.

Produkty v tejto oblasti integrujú a spracúvajú údaje zo všetkých možných dátových zdrojov a poskytujú relevantné a okamžité informácie o fungovaní firmy, preddefinované reporty, ad hoc reporty.

BI umožňuje publikovať informácie na strategické a operatívne rozhodovanie na rôznych intranetových alebo extranetových scorecards a dashboardoch.

Výhody BI spočívajú v niekoľkých kľúčových aspektoch. Po prvé, umožňuje rozšírenie existujúcich IT riešení bez potreby zavádzania nových produktov a zložitého školenia používateľov. Okrem toho zjednodušuje, zlepšuje a urýchľuje proces reportovania, čo vedie k rýchlejšej a efektívnejšej analýze údajov.

Používateľom poskytuje prehľad o kľúčových ukazovateľoch, stave financií spoločnosti, nákladoch a ďalších dôležitých informáciách, čo umožňuje prijímať rozhodnutia na základe lepších informácií. Ďalšou významnou výhodou je možnosť prístupu k historickým údajom nezávisle od zmien v informačnom systéme, čo uľahčuje dlhodobé analýzy a trendy.

Okrem toho BI poskytuje spoľahlivé riešenie z hľadiska serverovej infraštruktúry, čo znamená jednoduchšiu správu a vyššiu bezpečnosť údajov.

Vlastnosti BI

  • Ako certifikovaný partner ponúkame riešenia, ktoré sú kombinované so softvérom Microsoft a Oracle. Implementujeme najmä riešenia Microsoft Power BI a QlikView.
  • Vývoj na zákazku na platforme.
  • Spolupráca na workflow riešení.
  • eCommerce riešenie.
Vaša kontaktná osoba

Martin Stránský

Head of Business Applications
Zobraziť detail