Slovakia
Jazyky

Oceňovanie a znalecké posudky

Kvalitný znalecký posudok ako dôkaz v súdnom konaní

29. apríla 2016
V posledných rokoch sme zaznamenali rastúcu tendenciu v dopyte po znaleckých posudkoch pre účely súdneho konania. V praxi sa ukazuje, že kvalitne spracovaný znalecký posudok, ktorý si znalec dokáže v rámci súdneho konania pri výsluchu znalca obhájiť, predstavuje významný podklad pre nárokovanie ujmy a rozhodovanie súdu. Nie je žiadnym tajomstvom, že kvalita znalcov či znaleckých […]

Ako správne stanoviť hodnotu nehnuteľnosti pri odštiepení?

9. júla 2015
 V súvislosti s transformáciami spoločností sa v posledných rokoch často stretávame s tým, že rad spoločností oddeľuje svoju výrobnú činnosť od správy majetku. Odštiepenie nehnuteľností do samostatnej entity so sebou prináša rad výhod, kde medzi najväčšie patria: Zefektívnenie procesov riadenia spoločnosti a zníženie nákladov Ľahšie bankové financovanie Zvýšenie likvidity aktív Zatraktívnenie aktív v prípade chystaného predaja nehnuteľností Jednoduchší proces prípadnej reštrukturalizácie […]

Nezabúdajte na §59a, fairness opinion a starostlivosť riadneho hospodára

30. septembra 2014
Platná legislatívna úprava korporátneho práva kladie dôraz na zodpovednosť štatutárnych orgánov spoločností tak, aby vykonávali svoju funkciu so starostlivosťou riadneho hospodára. V prípade porušenia tejto starostlivosti hrozí štatutárnym orgánom možný postih. Obchodný zákonník definuje povinnosti štatutárov veľmi všeobecne, štatutárne orgány sú povinné vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou (1) a v záujme spoločnosti a jej […]

Nezabúdajte na §59a, fairness opinion a starostlivosť riadneho hospodára

22. septembra 2014
Platná legislatívna úprava korporátneho práva kladie dôraz na zodpovednosť štatutárnych orgánov spoločností tak, aby vykonávali svoju funkciu so starostlivosťou riadneho hospodára. V prípade porušenia tejto starostlivosti hrozí štatutárnym orgánom možný postih. Obchodný zákonník definuje povinnosti štatutárov veľmi všeobecne, štatutárne orgány sú povinné vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou (1) a v záujme spoločnosti a jej […]

Nie je model ako model

19. augusta 2013
Zaznamenali ste prísnejšie oko banky pri posudzovaní financovania svojho podniku alebo projektu? Ako na to reagujete? Prečítajte si dve hlavné rady, ako zvýšiť dôveru.

Reálna hodnota – detailná úprava odštartovala v roku 2013

19. augusta 2013
Rok 2013 je významný z pohľadu oceňovania aktív a záväzkov v Medzinárodných štandardoch finančného výkazníctva (IFRS), pričom možno očakávať aj dopady na ďalšie oblasti oceňovania.

Znalecké posudky pre súdne spory sú v kurze

19. augusta 2013
V poslednej dobe sme v znaleckej praxi zaznamenali citeľný nárast záujmu klientov o súdno-sporové znalecké posudky. Čo je príčinou zvýšeného záujmu?