Slovakia
Jazyky

NetSuite CRM+

Jediná databáza pre výkonné riadenie vzťahov so zákazníkmi. S riešením NetSuite Customer Relationship Management (CRM) zjednodušíte a zrýchlite procesy automatizácie predajnej sily (SFA), marketingu, zákazníckej podpory a servisu.

Na rozdiel od bežných riešení CRM je NetSuite výkonná správa predajného výkonu, správa objednávok, správa partnerov a funkcie účinnosti marketingu. Riešenie NetSuite CRM+ možno integrovať s vašimi existujúcimi systémami ERP, a zaistiť tak prepojenie cloudového systému CRM s ostatnými podnikovými procesmi.

S riešením NetSuite CRM+ získate

 • Jednoduchšie procesy lead-to-cash
 • Vyššiu produktivitu v celej organizácii s kompletným prehľadom o zákazníkoch
 • Nárast predajov vďaka prognózam, riadeniu provízií a up-sell
 • Riadenie predajov a služieb organizácie na globálnej úrovni
 • Flexibilnú personalizáciu

Hlavné funkcie riešenia CRM+

VÝKONNÁ AUTOMATIZÁCIA PREDAJNEJ SILY

 • Umožňuje predajnému tímu pri príležitostiach spravovať stav, potenciálny výnos, kľúčové kontakty, poznámky, súvisiace dokumenty a ďalšie položky
 • Poskytuje obchodným manažérom úplné informácie o všetkých spracúvaných potenciálnych zákazníkoch a príležitostiach
 • Komplexná správa kontaktov a aktivít zabezpečuje, že predajný tím má k dispozícii nástroje potrebné na zhotovenie podrobných záznamov o všetkých interakciách – volania, stretnutia, poznámky, e-maily a ďalšie
 • Umožňuje predajnému tímu premeniť predajné príležitosti na cenové ponuky a následne na predajné objednávky jedným kliknutím
 • Tímový predaj umožňuje sledovať viacero obchodných rolí pri každej príležitosti vrátane obchodných zástupcov, manažérov, technikov a špecialistov
 • Funkcia správy dokumentov umožňuje podnikom vytvoriť a udržiavať predajný portál, ktorý obsahuje najnovšie materiály, predajné príručky a informácie o produktoch

ROZŠÍRENÉ PROGNÓZY PREDAJA A SPRÁVA CENOVÝCH PONÚK

 • Príležitosti, cenové ponuky a odhady zahŕňajú kategóriu prognózy, ktorá používateľom umožňuje určiť kategóriu transakcie ako nízku, sľubnú alebo vysokú
 • Prognózy založené na pravdepodobnosti poskytujú vážené hodnotenia nevybavených príležitostí, cenových ponúk a objednávok s možnosťou vykonávať potrebné úpravy v priebehu jednotlivých obchodov
 • Nástroje na rozšírenie prognózy umožňujú obchodným zástupcom a manažérom samostatne vykonávať prognózy na každej úrovni a porovnávať presnosť spracovania a prognóz
 • Vďaka okamžitým prognózam a systémom kontrol a vyrovnávania, ktorý využíva obchodné prognózy, je predaj predvídateľnejší

AUTOMATICKÁ SPRÁVA VÝKONNOSTNÉHO ODMEŇOVANIA

 • Toto riešenie ponúka jednoduchú konfiguráciu prepracovaných pravidiel pre predajné provízie, ktoré sú založené na cenových ponukách, predajoch, množstve, ziskovosti a ďalších kritériách
 • Umožňuje vytvárať flexibilné plány provízií – mesačné, štvrťročné, polročné alebo ročné
 • Flexibilita plánu odmeňovania uľahčuje jednoduché nastavenie podpory konkrétnych promoakcií pomocou krátkodobých bonusov a takisto podporuje stimuly len na určité obdobia
 • Poskytuje predajnému tímu úplný prehľad o odmeňovaní prostredníctvom súhrnných a podrobných zostáv provízií
 • Možnosť integrácie s internými procesmi – od výpočtu provízie z predaja po platbu – prostredníctvom vstavaných funkcií riešenia NetSuite na spracovanie miezd alebo integrácie s existujúcim riešením na spracovanie miezd

KOMPLEXNÁ SPRÁVA ĎALŠÍCH PREDAJOV, CENOVÝCH PONÚK A OBJEDNÁVOK

 • Súčasťou procesu prijímania objednávok je inteligentná správa ďalších predajov, ktorá poskytuje odporúčania na základe vzorcov predchádzajúcich nákupov
 • Zlepšuje presnosť cenových ponúk a objednávok tým, že zahŕňa automatické výpočty daní a sadzieb za prepravu
 • Do procesu tvorby cenovej ponuky automaticky začleňuje pravidlá na stanovenie cien a zliav, čím umožňuje správu cenových ponúk v reálnom čase
 • Podporuje cenovú flexibilitu, napríklad tvorbu automatických cenových ponúk na základe množstvových zliav, zmluvných cien, rôznych cenových hladín atď.
 • Urýchľuje proces správy objednávok pomocou online schvaľovania a správy pracovných postupov

SUITE SOCIAL – INTEGRÁCIA SO SOCIÁLNYMI SIEŤAMI A S ĎALŠÍMI NÁSTROJMI

 • Integrácia aplikácie Suite Social s aplikáciami Yammer a Quntext podporuje spoluprácu medzi oddeleniami v oblasti predajných príležitostí, objednávok a iných transakcií podobne ako Twitter
 • Integrácia s aplikáciou Microsoft Outlook podporuje synchronizáciu kalendárov a kontaktov
 • Integrácia so službou Google Apps podporuje synchronizáciu kalendárov a kontextový prístup k informáciám v riešení NetSuite z prostredia Gmailu

AUTOMATIZÁCIA CELÉHO PROCESU MARKETINGU

Umožňuje rýchlo a v reálnom čase realizovať a sledovať kampane s cieľom maximalizovať hodnotu predajných tipov a príležitostí

 • Automatizácia zaznamenávania predajných tipov z viacerých zdrojov, ako sú webové stránky, vyhľadávače, e-maily, direct mail a udalosti
 • Ponúka e-mailový marketing – od vytvorenia cez realizáciu až po vyhodnotenie – v jednom systéme
 • Ponúka súhrnné zostavy a podrobné zobrazenia na analýzu štatistík a návratnosti kampaní od spustenia kampane až po poslednú transakciu objednávky
 • Poskytuje nástroje pre pracovné postupy, ktoré sú založené na pravidlách a uľahčujú premenu potenciálnych zákazníkov na skutočných vďaka automatickej správe a podpore programov starostlivosti o potenciálnych zákazníkov
 • Podporuje marketing ďalšieho predaja prostredníctvom analýzy kombinácií predchádzajúcich nákupov alebo príbuzných produktov, čím poskytuje skvelý základ pre kampane ďalšieho predaja

RIADENIE VZŤAHOV S PARTNERMI

Úplná kontrola nad každým prvkom procesu partnerstva vrátane spoločných marketingových kampaní, správy potenciálnych zákazníkov, obchodných prognóz a príležitostí, spracovania objednávok, provízií a podielov partnera

 • Správa potenciálnych zákazníkov umožňuje partnerom registrovať a sledovať svojich potenciálnych zákazníkov
 • Podporuje presné a aktuálne prognózy predajov uskutočnených partnermi
 • Poskytuje úplný prehľad o potenciálnych zákazníkoch, objednávkach a predajných aktivitách všetkých partnerov

ZÁKAZNÍCKY SERVIS A PODPORA

 • Správa prípadov automatizuje podnikové procesy spojené s prideľovaním, správou a eskaláciou prípadov zákazníckej podpory
 • Podporuje smerovanie a sledovanie prípadov podpory podľa produktu, problému, typu prípadu, partnera alebo zákazníka
 • Znalostná databáza uľahčuje zákazníkom získať požadované odpovede, pomáha pri školení a vzdelávaní a podporuje konzistentnosť služieb
 • Informačné panely a výkazy umožňujú rýchlo zistiť percentá vyriešených hovorov, sledovať metriky vyriešení pri prvom zavolaní (FCR), analýzu udržiavania obnovy zákazníkov, sledovať objem a trendy volaní a sledovať spokojnosť zákazníkov
 • Online samoobsluha umožňuje odosielať zákaznícke prípady, sledovať stav, komunikáciu a ďalšie činnosti

Kontaktné osoby

Tomáš Janeček

Managing Partner RSM Technology CZ & Senior NetSuite Consultant

+420 777 977 987

tomas.janecek@rsm.cz

Zdeno Dubnička

Head of NetSuite

+420 607 549 366

zdeno.dubnicka@rsm.cz

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*