Slovakia
Jazyky

Konsolidácia a optimalizácia IT

Čo je konsolidácia a optimalizácia IT?

Konsolidácia IT infraštruktúry je moderný trend, ako posunúť vašu spoločnosť v oblasti IT pred vašu konkurenciu a zároveň ušetriť nemalé množstvo finančných prostriedkov. Konsolidácia zahŕňa analýzu neefektívnej štruktúry existujúcej IT infraštruktúry. Dochádza aj k zjednoteniu architektúry a IP schémy. Ďalej sa unifikuje pripojenie na internet a vzdialený prístup. Pomocou konsolidácie IT a infraštruktúry dochádza k zníženiu nákladov na podporu IT systémov, zhodnoteniu investícií do vybavenia IT a zefektívneniu práce zamestnancov a procesov.

Naša spoločnosť poskytuje aj optimalizáciu a konsolidáciu dátových centier, konsolidáciu serverových platforiem, diskových úložísk, databáz a racionalizáciu aplikačných vrstiev.

Patríme medzi troch oficiálnych partnerov spoločnosti Microsoft ČR pre oblasť optimalizácie IT infraštruktúry.

Výhody konsolidácie a optimalizácie IT

  • Objavenie veľkých rezerv, ktoré umožnia ďalší rozvoj bez potreby investovať
  • Lepší prístup k ukladaniu a zálohovaniu údajov
  • Štandardizácia vybavení pre jednoduchšiu obsluhu
  • Technologický náskok pred konkurenciou
  • Vyššia efektivita prevádzky
  • Nový prístup k licencovaniu serverových technológií

Vlastnosti konsolidácie a optimalizácie IT

  • Model optimalizácie umožňuje pochopiť a následne vylepšiť stav infraštruktúry IT
  • Správa infraštruktúry sa pomocou optimalizácie stane vysoko automatizovanou a proaktívnou
  • Riešenia, ktoré poskytujú lepšiu škálovateľnosť a môžu byť upravené v závislosti od predpokladaného zvýšenia počtu používateľov

Kontaktné osoby

Martin Zeman

Head of IT Infrastructure & Networking

+420 602 326 791

martin.zeman@rsm.cz

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*