Fúzie a akvizície

Spolu s kolegami z iných oddelení vám poskytneme komplexné poradenstvo v oblasti premien spoločností, a to od plánovania až po realizáciu..

Našou úlohou je, aby celá transakcia bola z daňového pohľadu naplánovaná správne a nedošlo k zbytočnému daňovému zaťaženiu zúčastnených spoločností. Preto je dôležité, aby sa daňový tím podieľal na transakcii už vo fáze štruktúrovania a plánovania.

Na začiatku urobíme daňovú analýzu možných variantných riešení, vyhodnotíme jednotlivé alternatívy z hľadiska minimalizácie daňového zaťaženia a v spolupráci s kolegami z ostatných oddelení navrhneme najvhodnejší postup s prihliadnutím na právne, obchodné a iné aspekty transakcie.

Pri samotnej realizácii transakcie poskytujeme klientom daňovú podporu vo forme konzultácií nad jednotlivými krokmi premeny, pomáhame so spracovaním daňového priznania a s ďalšími povinnosťami, ktoré sa na základe transakcie objavia. Podieľame sa aj na spracovaní harmonogramu celej transakcie.

Vaša kontaktná osoba

Milan Černák

Managing Partner RSM SK
Zobraziť detail