Projektový management

Na základe našich skúseností vám pomôžeme vypracovať rozsah projektu s dôrazom na najdôležitejšie časti – časový harmonogram projektu, rozpočet, rozdelenie zdrojov a efektívnu komunikáciu v tíme.

Máme rozsiahle skúsenosti a odborné znalosti v oblasti riadenia projektov a implementácie riešení ERP, ako je NetSuite alebo Microsoft. Môžeme zabezpečiť celý projekt ako projektový manažér na strane klienta alebo byť styčným bodom pri podpore a komunikácii s vaším dodávateľom.

Na základe našich skúseností vám môžeme pomôcť pri vypracovaní rozsahu projektu s dôrazom na najkritickejšie časti – časový harmonogram projektu, rozpočet, rozdelenie zdrojov a efektívnu komunikáciu v tíme. Máme skúsenosti s rôznymi nástrojmi, ako sú JIRA, TestRail, Asana a nástroje Microsoft Office, napríklad Planner a Excel. Naše projektové riadenie je založené na princípoch Ganttovho diagramu.

V čom je teda naša pridaná hodnota vo vašom projekte?

Krok 1 – Určenie rozsahu vášho projektu je kľúčovou súčasťou procesu plánovania. Identifikácia potenciálnych rizík a problémov bez správne definovaného rozsahu projektu nie je jednoduchá. Rozsah projektu musí obsahovať časový plán s realistickými cieľmi a termínmi, kapacitu zainteresovaných strán, potenciálne riziká, komunikačný plán a nástroje.

Krok 2 – Ľudský faktor je jednou z najväčších výziev pri riadení projektov. Je dôležité nepodceňovať dostupnosť a pridelenie členov tímu, ako aj všetkých zainteresovaných strán. Na odstránenie odporu voči zmene je potrebný účinný a podrobný komunikačný plán, pretože nesprávna komunikácia môže viesť ku konfliktom a neistote.

Krok 3 – Sledovanie rozpočtu a plná podpora je dôležitým aspektom na zabezpečenie správneho smerovania projektu. Vaše zainteresované strany, projektový výbor a sponzori sa budú zaujímať o to, ako sa projektu darí z finančného hľadiska. Je dôležité mať pripravené a zabezpečené výkazníctvo a projektovú dokumentáciu.

So všetkým vám pomôžeme, aby bol celý projekt efektívny a aby ste neboli zaskočení.

Vaša kontaktná osoba

Zuzana Kubíková

Head of Management Consulting
Zobraziť detail