Hotline

V rámci spracovávania mzdovej agendy zriadime Hotline pre Vašich zamestnancov.

Pre vašich zamestnancov zriadime priamu telefónnu linku alebo emailovú adresu, na ktorej môžu so mzdovou účtovníčkou prebrať svoje otázky ohľadom mzdovej problematiky.

V rámci spracovávania mzdovej agendy zriadime Hotline pre Vašich zamestnancov. V dohodnutý čas sa tak Vaši podriadení môžu obracať priamo na našich špecialistov, ktorí sú pripravení zodpovedať ich otázky. Všetky otázky vzťahujúce sa často napr. K výške základnej mzdy, výplatným páskam, či prípadným nezrovnalostiam rieši Vaši ľudia priamo s našimi účtovnými.

Vaši riadiaci pracovníci sú z tohto procesu plne nevypustia a môžu tak svoj čas a energiu investovať do pre Vašu spoločnosť kľúčových procesov.

Vaše kontaktné osoby

Milan Černák

Managing Partner RSM SK
Zobraziť detail