Slovakia
Jazyky

Účtovníctvo

Mzdy a personalistika – najdôležitejšie zmeny pre rok 2022

19. januára 2022
Vážení klienti, radi by sme vás jednoduchou a stručnou formou informovali o zmenách a novinkách v mzdovom účtovníctve platných od 1. 1. 2022 Minimálna mzda 2022 Stáva sa už pravidlom, že minimálna mzda sa z roka na rok zvyšuje, avšak výška sa vždy líši. Nie je to inak ani v roku 2022. Doposiaľ najvyššie zvýšenie […]

Novinky v mzdovom účtovníctve pre rok 2021

6. januára 2021
Vážení klienti, radi by sme Vás jednoduchou a stručnou formou informovali o zmenách a novinkách v mzdovom účtovníctve platných od 1.1. 2021. ZMENY V PRACOVNO – PRÁVNEJ OBLASTI Zvýšenie minimálnej mzdy Minimálna mzda pre rok 2021: 623,00 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou 3,580 € za každú hodinu pri pracovnom čase 40hod/týždeň a pre […]

Zmeny a novinky v mzdovom účtovníctve pre rok 2020

13. januára 2020
Vážení klienti, radi by sme Vás jednoduchou a stručnou formou informovali o zmenách a novinkách v mzdovom účtovníctve platných od 1.1. 2020. Zvýšenie minimálnej mzdy Minimálna mzda pre rok 2020: 580,00 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou 3,3330 € za každú hodinu pri pracovnom čase 40hod/týždeň a pre dohodárov. Sadzby minimálnych mzdových nárokov […]

Novela zákona o účtovníctve na Slovensku od 1.1. 2020

16. decembra 2019
Dňa 15.10.2019 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, pričom najväčšie zmeny sa týkajú overenie účtovnej závierky auditorom. Do konca roku 2019 je overenie účtovnej závierky audítorom povinné pre družstvá a pre akciovú spoločnosť, jednoduchú spoločnosť na akcie a pre spoločnosť s ručením obmedzeným, ak spĺňajú veľkostné kritériá. Od 1.1.2020 majú […]

Zmeny v účtovaní a v účtovných operáciách na Slovensku pre rok 2019

19. marca 2019
V roku 2018 sa na Slovensku 10 najdôležitejších zákonov pre podnikateľov menilo 32x, pričom niektoré zmeny sa týkajú aj roku 2019. Mnohé sa týkajú miezd – zvýšenie minimálnej mzdy, zvýšenie minimálnych odvodov živnostníkov, zvýšenie príplatkov za nočné a víkendové zmeny v dvoch etapách počas roka, zvýšenie životného minima a z toho vyplývajúce aj zvýšenie daňového bonusu na dieťa, zavedenie Rekreačných […]