Slovakia
Jazyky

CFO Agenda

Budúcnosť financií je v rukách finančných riaditeľov, a práve preto sme do nášho portfólia zaradili i poradenské služby pre finančných riaditeľov alebo finančných manažérov. Okrem toho, že finanční manažéri momentálne riešia otázky, ako je digitalizácia a nové technológie, na programe dňa sú aj otázky, ktoré trápili finančných riaditeľov vždy.

Služby CFO Agenda sú navrhnuté tak, aby pomohli vašej organizácii vybudovať a optimalizovať finančný cieľový operačný model a modernizovať procesy. Pomáhame finančným lídrom etablovať sa ako skúsení profesionáli v organizácii a spojiť naše rozsiahle finančné a účtovné znalosti s holistickým pohľadom na vašu organizáciu vrátane digitálnych a obchodných transformačných služieb.

S našimi konzultantmi vám môžeme pomôcť s agendou:

CFO Strategické služby

Finanční riaditelia sa neustále zaoberajú svojím podnikaním a zvažujú významné prevádzkové, finančné a servisné posuny v rámci organizácie. Stanovenie vízie a plánu transformácie vašej finančnej organizácie je zásadné pre dosiahnutie dlhodobého úspechu spoločnosti. Zmena je pre firmy často ťažká, ale je nevyhnutným prvkom pre rast a umožňuje spoločnostiam využívať strategické príležitosti a prispôsobiť sa ekonomickým faktorom. Spoločnosti prichádzajú do RSM so žiadosťou o pomoc pri hodnotení prínosov potenciálnych prevádzkových zmien vrátane zníženia nákladov, aby sa zvýšila prevádzková efektívnosť, zároveň poskytovania lepších služieb zákazníkom na vyžiadanie, a v neposlednom rade uvoľnenia pracovného kapitálu na presun do iných oblastí podnikania.

Uzávierkové procesy a finančný reporting

Prevezmite kontrolu a získajte efektivitu v procese finančnej uzávierky, čím zároveň zlepšite svoj finančný reporting. Ako príklad môžeme uviesť proces uzávierky. Proces uzávierky môže byť strašiakom nielen v prvých mesiacoch, ale aj počas celého fiškálneho roka. Ak máte dobre nastavené procesy a spoľahlivé systémy, nemusí to tak byť. Z našich skúseností môžeme konštatovať, že veľká časť firiem nemá úplne dotiahnutý práve proces uzávierky, čo môže byť dôsledkom nedostatočných účtovných procesov.

Optimalizácia financií a účtovných procesov

Úprava účtovných procesov, ako napríklad Review of Chart of Accounts – čiže úprava účtovnej osnovy. Problém účtovnej osnovy môže byť spoločným menovateľom mnohých spoločností, napríklad keď spoločnosť výrazne rastie a nemá štruktúru v reportingu, tak si pre každý účet vytvára nový účet, a tým nafukuje účtovnú osnovu.

Kontaktné osoby

Zuzana Kubíková

Head of Management Consulting

+420 731 408 920

zuzana.kubikova@rsm.cz

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*

Referencie