Priebežné daňové poradenstvo

S cieľom čo možno najefektívnejšej spolupráce pri riešení daňových otázok súvisiacich s Vašou činnosťou ponúkame možnosť flexibilné konzultácie problémov z rôznych daňových oblastí.

Daňové problémy neprichádzajú iba raz ročne, ale priebežne po celý rok.

Okrem každodennej prevádzkovej činnosti sa každá spoločnosť viac či menej často stretne s neštandardnými záležitosťami i novými výzvami, ktoré môžu mať rôzne dopady naprieč celým daňovým spektrom. V mnohých prípadoch je rozumné premyslieť daňové dôsledky s predstihom, pretože aj v daniach platí príslovie „dvakrát meraj – raz rež“.

Radi vám poskytneme efektívnu spoluprácu pri riešení daňových otázok súvisiacich s vašou činnosťou. Preto v rámci svojich služieb ponúkame tiež priebežné daňové poradenstvo – flexibilné konzultácie problémov z rôznych daňových oblastí prostredníctvom e-mailu, telefonického alebo on-line rozhovoru s daňovým poradcom.

Účelom tejto služby je čo najrýchlejšie a najefektívnejšie vyriešenie všetkých aktuálnych daňových otázok.

V prípade komplexných problémov či analýzy zložitých daňových otázok radi ponúkneme spracovanie daňovej analýzy vo forme písomného stanoviska či vyhotovenie variantnej kalkulácie daňových dopadov na mieru.

Dôverujte našim skúsenostiam a profesionálnemu prístupu.

Vaša kontaktná osoba

Milan Černák

Managing Partner RSM SK
Zobraziť detail