Zastupovanie pred správcom dane

Dokážeme vám poradit v oblasti všech přímých i nepřímých daní, včetně mezinárodního zdanění.

Komplikovanosť a nejasnosť daňových zákonov predstavuje riziko vzniku sporov so správcom dane, pričom daňová kontrola a prípadné ďalšie konanie môže pre podnik znamenať významnú administratívnu záťaž. V daňovom konaní hájime záujmy klientov za použitia všetkých dostupných možností daňového konania s cieľom dosiahnuť dohody.

V rámci služby zastupovania pred správcom dane sme pripravení zaistiť najmä nasledujúce služby:

  • Poradenstvo a zastupovanie pri daňovej kontrole, miestne zisťovanie, príprava odpovedí na výzvy správcu dane.
  • Preskúmanie daňových platobných výmerov a prípadné uplatnenie opravných prostriedkov, konanie pri sporoch s daňovým úradom.
  • Registrácia k daniam a plnenie oznamovacích povinností.
  • Spracovanie žiadostí o záväzné stanovisko.
  • Spracovanie žiadosti o poskytnutie procesnej úľavy (zrušenie preddavkovej povinnosti, predĺženie lehôt, apod.).
Vaša kontaktná osoba

Milan Černák

Managing Partner RSM SK
Zobraziť detail