Process Imporovement

Poskytneme vám poradenstvo, ako zlepšiť výkonnosť vašej organizácie tým, že identifikujeme činnosti, ktoré neprinášajú pridanú hodnotu.

Prvým krokom k ďalšiemu zlepšeniu je identifikácia procesov, ktoré možno automatizovať. Tým sa procesy urýchlia, zníži sa čas strávený manuálnymi procesmi a zachová sa vysoká kvalita pri súčasnom znížení chybovosti, ktorá je často spojená s manuálnou prácou. Poskytneme vám návod, ako zlepšiť činnosť vašej organizácie identifikovaním činností, ktoré nepridávajú hodnotu.

Ako to teda robíme?

Krok 1 – Analýza procesov pozostáva zo zberu údajov a informácií počas online/osobných seminárov na základe plánovaného harmonogramu. Definovanie kritických procesov a očakávaní. Opis procesov v súčasnej podobe AS-IS.

Krok 2 – Mapovanie procesov je grafické spracovanie zozbieraných informácií zobrazených v mape procesov vo forme AS-IS, TO-BE a zvýraznenie kritických krokov známych ako „úzke miesta“.

Krok 3 – Dokumentácia a odporúčania pozostáva z vytvorenia procesnej dokumentácie vrátane odporúčaní, procesných máp, plánu implementácie a vizualizácie možností reengineeringu a reštrukturalizácie procesov.

Vaša kontaktná osoba

Zuzana Kubíková

Head of Management Consulting
Zobraziť detail