MS Dynamics 365 Business Central

Váš spoľahlivý sprievodca svetom ERP: od špičkových služieb pre Microsoft Dynamics NAV a Microsoft Dynamics 365 Business Central až po implementáciu a vývoj prispôsobených funkcií Microsoft Dynamics 365 Business Central podľa vašich potrieb.

Náš tím odborníkov poskytuje servisné služby pre všetky verzie ERP systému Microsoft Dynamics NAV a Microsoft Dynamics 365 Business Central, implementuje systém Microsoft Dynamics 365 Business Central a vyvíja ďalšie funkcie systému podľa špecifikácií zákazníka.

Máme rozsiahle skúsenosti s integráciou systémov ERP s rôznymi externými systémami, a to prostredníctvom webových alebo distribučných služieb, rozhraní Odata a priamej integrácie SQL medzi databázami.

Microsoft Dynamics 365 Business Central patrí do skupiny aplikácií na platforme 365, je to výkonné komplexné riešenie pre riadenie podniku. Business Central obsahuje moderné používateľské prostredie a funkcie, ktoré vám pomôžu rozvíjať a prepojiť vašu spoločnosť naprieč oddeleniami. Systém umožňuje identifikovať nové obchodné príležitosti, zlepšiť komunikáciu s externými partnermi a poskytuje základ pre rýchle rozhodovanie. Pre riadenie spoločnosti systém poskytuje aktuálne údaje vo forme rýchlych prehľadov alebo grafov, ktoré sú prepojené s predajnými modulmi.

Sprehľadnite svoje financie

Urýchlite finančné uzávierky a výkazníctvo, zobrazte si finančnú výkonnosť a trendy v reálnom čase a spresnite prognózy. Udržujte súlad s predpismi vďaka rýchlym, presným a zjednodušeným pohľadávkam a záväzkom.

Robte informované rozhodnutia nad prepojenými údajmi v rámci účtovníctva, predaja, nákupu, zásob a zákazníckych transakcií.

Identifikujte vzorce správania a trendy, získajte nové poznatky prostredníctvom hĺbkovej analýzy nad neobmedzenými dimenziami.

Optimalizujte svoj dodávateľský reťazec

Maximalizujte ziskovosť vďaka komplexnému pohľadu na operácie, nákup, výrobu, zásoby a skladové hospodárstvo.

Optimalizujte čas doplnenia zásob pomocou umelej inteligencie. Využívajte predpovede predaja a očakávané zásoby na automatické vytváranie objednávok.

Získajte ucelený pohľad na zásoby pre včasné plnenie objednávok. Sledujte každú transakciu a pohyb každej položky nastavením zásobníkov na základe rozloženia skladu a rozmerov skladových jednotiek.

Optimalizujte výrobnú kapacitu a zdroje s cieľom zlepšiť plánovanie výroby a splniť požiadavky zákazníkov.

Zvýšte svoj predaj a zlepšite služby

Spravujte svoje predajné procesy od začiatku do konca, poskytujte špičkové služby vďaka prepojenému pohľadu na zákazníkov a súvisiace servisné operácie.

Stanovte priority predajných príležitostí na základe potenciálu príjmov. Sledujte všetky interakcie so zákazníkmi a získajte prehľad o najlepších predajných príležitostiach.

Získajte komplexný prehľad o servisných zákazkách, pracovnom zaťažení a zručnostiach zamestnancov s cieľom efektívne prideľovať zdroje a uľahčiť riešenie prípadov.

Realizujte projekty načas a v súlade s rozpočtom

Plánujte a sledujte svoje projekty v reálnom čase pomocou pokročilých funkcií na plánovanie a sledovanie zdrojov, úloh a výrobnej kapacity. Sledujte priebeh plnenia rozpočtu a harmonogramu.

Vytvárajte, spravujte a sledujte zákaznícke projekty pomocou plánovania spolu s pokročilými možnosťami kalkulácie nákladov a reportovania.

Sledujte fakturáciu zákazníkom na základe plánovaných nákladov na objednávky a ponuky.

Konsolidujte svoje spoločnosti

Ak máte viac ako jednu spoločnosť, konsolidovaná bilančná správa vám môže poskytnúť prehľad o finančnom zdraví celého podniku.

Konsolidačná spoločnosť spája záznamy hlavnej knihy z každej z vašich spoločností do novej, ktorá obsahuje konsolidované údaje. Konsolidovaná spoločnosť je vlastne kontajner pre konsolidované údaje a neobsahuje žiadne živé obchodné údaje.

Konsolidáciu je možné vykonať aj v prípade, že Business Central beží na viacerých databázach.

Spustite svoj systém odkiaľkoľvek

Získajte rovnaké používateľské prostredie bez ohľadu na spôsob nasadenia systému – v cloude, vo firme alebo kombináciou oboch spôsobov.

Využite možnosť prístupu k systému cez zariadenia so systémom Windows, Android alebo iOS pre mobilný prístup k službe Business Central.

S čím vám môžeme pomôcť

 • Zanalyzujeme procesy vašej spoločnosti.
 • V prípade on-premise riešení vám nainštalujeme systém Business Central.
 • Systém prispôsobíme presne vašim potrebám.
 • Zaškolíme vašich používateľov a poskytneme konzultačnú podporu.
 • Ak potrebujete úpravy alebo doplnenie nových funkcií do systému, vytvoríme ich pre vás.

Hlavné funkcie

 • Moderný, intuitívny a používateľsky prívetivý systém.
 • Komplexnosť.
 • Jednoduchá integrácia so službou Office 365.
 • Jednoduché získavanie údajov zo systému do Power BI.
 • Prístup odkiaľkoľvek a z akéhokoľvek zariadenia.
 • Pravidelné aktualizácie.

Moduly Business Central

 • Finančné riadenie.
 • Predaj a marketing.
 • Nákup.
 • Skladové hospodárstvo.
 • Služby.
 • Riadenie zdrojov.
 • Riadenie projektov.
 • Správy a analýzy.
 • Prevádzkové riadenie.
 • Ľudské zdroje.
 • Výroba.
Vaša kontaktná osoba

Martin Stránský

Head of Business Applications
Zobraziť detail